กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
61 รายงานสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เดือนมกราคม ๒๕๖๔ 504
62 สรุปผลการดำเนินงานในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ (งานทะเบียน) 128
63 ประกาศการตรวจการจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยสาธารณะบริเวณข้างคลองกระซ้า 69
64 รายงานสถิติการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 236
65 แบบจัดเก็บข้อมูลผู้มารับบริการ กองช่าง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 89
66 สรุปผลการดำเนินงานในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ (งานทะเบียน) 218
67 รายงานสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 148
68 สรุปผลการดำเนินงานในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ (งานทะเบียน) 92
69 แบบจัดเก็บข้อมูลผู้มารับบริการ กองช่าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 92
70 รายงานสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 74
71 ประกาศการตรวจการจ้างปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่นภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 96
72 รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการที่ปรึกษาและผู้ฃ่วยคณะกรรมการองค์กรพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรมที่ ๑ การเตรียมความพร้อมให้กับสตรีสำหรับสังคมสูงวัย 19
73 รายงานผลโครงการส่งเสริมการพัฒนาคนพิการผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่งในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรมที่ ๑ การปรับปรุงฐานข้อมูลคนพิการในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม(เดือนพฤศจิการยน ๒๕๖๓) 24
74 สรุปผลการดำเนินงานในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ (ผู้ขอทำบัตรในเขตและนอกเขต) 110
75 ประกาศการตรวจการจ้างโครงการรื้อถอนเสาธงใหม่โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว(อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 130
76 แบบจัดเก็บข้อมูลผู้มารับบริการ กองช่าง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 89
77 ประกาศการตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงสนามตะกร้อ โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่(ราชพงษ์) 101
78 ประกาศการตรวจการจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่(ราชพงษ์) 93
79 ประกาศการตรวจการจ้างทำงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารเรียนประกอบโรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์ 90
80 รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลคนพิการในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔(เดือนตุลาคม ๒๕๖๓) 27
81 แบบจัดเก็บข้อมูลผู้มารับบริการ กองช่าง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ 88
82 สรุปผลการดำเนินงานในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ (ผู้ขอทำบัตรในเขตและนอกเขต) 93
83 โครงการประชาสัมพันธ์แจ้งสิทธิ์ในการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 23
84 โครงการส่งเสริมการพัฒนาคนพิการผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่งในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรมที่ ๑ การปรับปรุงฐานข้อมูลคนพิการในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 20
85 รายงานการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ 35
86 ประกาศการตรวจการจ้างทำงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต(พ่อค้าอุทิศ) 92
87 แบบจัดเก็บข้อมูลผู้มารับบริการ กองช่าง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ 106
88 สรุปผลการดำเนินงานในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ 122
89 ประกาศเรื่องการตรวจการจ้างก่อสร้างห้องอาหารบริเวณชั้นล่างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) 173
90 ประกาศเรื่องการตรวจการจ้างทำงานปรับปรุงลานประติมากรรม ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 145
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 3 จาก 5โทร. 034-766421หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9