กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
91 ประกาศผู้ชนะการเนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ประเภท ๖ ล้อ ยาง ๘ เส้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๘ ที่นั่ง เดินทางไปศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกครื่องปริ้นเตอร์) กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมกลางแจ้ง โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 42
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ถังรองรับขยะ เพื่อใช้ในงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องปริ้นเตอร์)กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) กองวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 37
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กองช่าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการแข่งขันโครงการส่งกิจกรรมทางวิชาการและนิทรรศการทางการศึกษาเข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการระดับภาคกลางและระดับประเทศประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ ๑๘-๒๐ สิงหาคม ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ประเภท ๖ ล้อยาง ๘ เส้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๘ ที่นั่ง ร่วมงานมหกรรมวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ภาคกลาง) ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ ของงานป้องกัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33
101 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 35
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 37
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม ๒๕๖๑ กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38
105 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 48
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวัสดุ-อุปกรณ์ในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๑ ณ สนาม อบจ.สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ สนามอบจ.สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลซิงค์ โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในวันพุธ ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สนามอบจ.สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าบูลุคสีฟ้า สำหรับประดับตกแต่งอาคาร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ ๙ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงสัญลักษณ์ สก.จำนวน ๒ รายการ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพานดอกไม้สำหรับตั้งโต้ะหมู่บูชาหน้าพระฉายาลักษณ์ ณ บริเวณหน้า สนง.เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม(วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ ๙ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสีดำเครื่องพิมพ์ ซัมซุง จำนวน ๓ กล่อง โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 37
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำดอกไม้โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในสังกัด ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สนาม อบจ.สมุทรสงครามและแข่งขันกรีฑา ในวันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาและฝ้าเพดานภายในบางส่วนอาคาร ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวนเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลฉากหลังเวทีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดดอกไม้สด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าบูลุคสีฟ้า ขนาดความยาว ๘๐ หลา จำนวน ๒๐ ม้วน เพื่อประดับตกแต่งเวทีกลางและบริเวณพิธี ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 4 จาก 20

หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทยQR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9