กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

เทศบัญญัติ ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ร่าง เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ... 3
2 ร่าง เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ... 2
3 ร่าง เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ... 1
4 ร่าง เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ... 2
5 ร่าง เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ... 1
6 ร่าง เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7
7 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.๒๕๖๕ 47
8 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๕ 36
9 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๕ 51
10 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๖๕ 56
11 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ.๒๕๖๕ 41
12 บัญชีค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาติกิจการอันตรายต่อสุขภาพ ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 51
13 ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ... 54
14 ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ... 48
15 ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ... 43
16 ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ... 47
17 ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. ... 53
18 เทศบัญญัติกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 200
19 เทศบัญญัติระเบียบการจอดยานยนต์ปี ๒๕๕๐ 380
20 เทศบัญญัติเรื่องการจัดระเบียบยานยนต์ 379
21 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๒ 605
 โทร. 034-766421หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9