กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

ประมวลภาพกิจกรรม ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 นายเศรษฐ์สิริ ลักขณาอุดมเลิศ เลขานุการนายกเทศมนตรี ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และร่วมร้องเพลงชาติไทย ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 14
2 การประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๓/๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 9
3 นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม มอบโล่เกียรติคุณให้แก่บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 15
4 นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม มอบรางวัลบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 11
5 นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม มอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 6
6 นายสมชาย ตันประเสริฐ มอบรางวัลผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเทศบาล ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 10
7 พิธีถวายมุทิตาสักการะพระครูไพศาลกิจจาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจุฬามณี ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลบางช้าง 10
8 พิธีถวายมุทิตาสักการะพระครูโสภิตวิริยาภรณ์ หลวงพ่ออิฏฐ์ เจ้าคณะตำบลบางช้าง เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะอำเภออัมพวา จ.สมุทรสงคราม 17
9 ร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ ๗ รอบ ๘๔ ปี หลวงพ่อพระครูสมุทรวุฒิคุณ (เพิ่ม วุฑฒิสาโร) เจ้าอาวาสวัดป้อมแก้ว สมุทรสงคราม ณ ศาลาหอฉัน วัดป้อมแก้ว 8
10 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 6
11 การขุดลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 10
12 โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในสังกัดเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หลักสูตร"การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรท้องถิ่น"ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 22
13 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนในเขตชุมชนวัดใหญ่ 15
14 โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในสังกัดเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หลักสูตร"การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรท้องถิ่น" 26
15 รับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณถนนสายหลัก จากกรมโยธาธิการและผังเมือง 9
16 การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ 18
17 โครงการ แม่กลองรวมพลัง ๑๐ วัน ฝังถังขยะเปียก ๑๐๐% เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ณ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 16
18 การประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 20
19 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและผู้ช่วยคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนสู่ความยั่งยืน” ณ ศาลาการเปรียญวัดประทุมคณาวาส 14
20 การฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยขั้นต้น ภายในสำนักงาน ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลเมือง 11
21 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ 17
22 โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนเทศบาล สู่องค์กรคุณธรรมและโปร่งใส) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 35
23 โครงการยกระดับมาตรฐานตลาดสดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๕ โดยทำการตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองและตลาด 40
24 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุม อบจ.สมุทรสงคราม 25
25 พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๙๑ รูป ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 23
26 การประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 108
27 โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสงเคราะห์ ๗๖ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 38
28 พิธีถวายคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 41
29 การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ 34
30 การประชุมกระบวนการและขั้นตอนการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 33
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 21โทร. 034-766421หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9