กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ประมวลภาพกิจกรรม ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกภาคกลาง "นครปฐมเกมส์ ๒๐๑๙" ณ จังหวัดนครปฐม 5
2 วันปิยมหาราช ณ หอประชุม อบจ.สมุทรสงคราม 2
3 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุม อบจ.สมุทรสงคราม 7
4 วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ หอประชุม อบจ.สมุทรสงคราม 17
5 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง จ.อ่างทอง ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 22
6 กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี ๒๕๖๒ 20
7 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและบุคลากรในชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 44
8 โครงการสิ่งแวดล้อมดีเริ่มที่ตัวเรา ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 28
9 พิธีมอบป้ายรับรองมาตรฐาน Clean Food Good Taste ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 30
10 การประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่๒ 24
11 การแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ณ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม 23
12 โครงการอบรมหลักสูตร "หน้าที่ของบุคลากร ในการพัฒนางานบริการสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก" ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 23
13 การประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 18
14 พิธีถวายเครื่องราชสักการะพุ่มทอง-พุ่มเงินและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ 24
15 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ ๘๘ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ 25
16 การอบรมหลักสูตรการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานสารบรรณอย่างมืออาชีพ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 11
17 ประชุมประชาคมชุมชนวัดหลังบ้านและชุมชนวัดใหญ่ 18
18 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 23
19 พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 23
20 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองฯ 29
21 กิจกรรมจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" 18
22 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถายพระพรชัยมงคล ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 9
23 โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส 10
24 โครงการอบรม เรื่อง การดำเนินการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 42
25 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป รุ่นที่ ๑๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 26
26 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงษ์ชนูปถัมภ์) 33
27 โครงการพัฒนาเครือข่ายเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ รุ่นที่๒ 47
28 โครงการพัฒนาเครือข่ายเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส 77
29 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกองค์กรพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ 42
30 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 55
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 11

หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทยQR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9