กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


ดาวน์โหลดแนะนำ

ประมวลภาพกิจกรรม ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
61 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและบุคลากรในชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 244
62 โครงการสิ่งแวดล้อมดีเริ่มที่ตัวเรา ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 78
63 พิธีมอบป้ายรับรองมาตรฐาน Clean Food Good Taste ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 116
64 การประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่๒ 52
65 การแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ณ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม 85
66 โครงการอบรมหลักสูตร "หน้าที่ของบุคลากร ในการพัฒนางานบริการสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก" ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 66
67 การประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 59
68 พิธีถวายเครื่องราชสักการะพุ่มทอง-พุ่มเงินและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ 71
69 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ ๘๘ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ 80
70 โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 70
71 การอบรมหลักสูตรการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานสารบรรณอย่างมืออาชีพ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 75
72 ประชุมประชาคมชุมชนวัดหลังบ้านและชุมชนวัดใหญ่ 133
73 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 68
74 พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 72
75 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองฯ 81
76 กิจกรรมจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" 126
77 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถายพระพรชัยมงคล ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 49
78 โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส 58
79 โครงการอบรม เรื่อง การดำเนินการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 105
80 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป รุ่นที่ ๑๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 58
81 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงษ์ชนูปถัมภ์) 74
82 โครงการพัฒนาเครือข่ายเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ รุ่นที่๒ 113
83 โครงการพัฒนาเครือข่ายเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส 202
84 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกองค์กรพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ 162
85 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 176
86 กิจกรรมอบรมโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 82
87 พิธีตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุม อบจ.สมุทรสงคราม 119
88 โครงการการมีส่วนร่วมของสตรีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ 73
89 การประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๒ 50
90 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ 57
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 3 จาก 13

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์
ปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

อีเมล์: smskcity@hotmail.com

๐๓๔-๗๖๖๔๒๕

หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทยQR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9