กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ประมวลภาพกิจกรรม ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
61 การประชุม คัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่น เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 76
62 พิธีเปิดงานสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร 121
63 ขบวนแห่งานสงกรานต์เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ 86
64 โครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลฯ 102
65 การอบรมการจัดทำถังขยะอินทรีย์และมอบภาชนะรวบรวมขยะรีไซเคิล ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 85
66 พิธีทำน้ำมุรธาภิเษกและน้ำอภิเษก ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร 73
67 ต้อนรับขบวนอัญเชิญ น้ำมุรธาภิเษกและน้ำศักสิทธิ์ ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร 87
68 พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุม อบจ.สมุทรสงคราม 72
69 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหน้าพระลาน จ.สระบุรี ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 174
70 โครงการร่วมใจ สร้างตลาดปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี(Go Green Plus) ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 91
71 การประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 85
72 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม ณ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม 78
73 โครงการจัดงานวันวิชาการเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส 139
74 พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 125
75 โครงการอบรมให้ความรู้การมีส่วนร่วมของสตรีกับการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมเทศบาลเมือง 113
76 เปิด Kick Off โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดพวงมาลัย 162
77 กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามทั้ง ๑๔ ชุมชน 100
78 ต้อนรับนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ชุมชนบางจะเกร็ง ๓-๔ 167
79 พิธีถวายบังคมและวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี ๒๕๖๒ 101
80 โคงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตามหลัก ๓Rs ประชารัฐ 128
81 การประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 93
82 โครงการพัฒนาเครือข่ายเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ รุ่นที่ ๑ ณ ห้องประชุมอาคาร๔ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส 148
83 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 147
84 โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมใหกับสตรีสำหรับสังคมผู้สูงวัย ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 133
85 ปฏิบัติการ ๖๐ วัน "แยกก่อนทิ้ง" จ.สมุทรสงคราม 150
86 การประชุม คณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 135
87 พิธีตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ ณ ลานวัดเพชรสมุทรวรวิหาร 120
88 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการ PLC(Professional Learning Community) 530
89 พิธีเปิดงานเทศกาลกินปลาทูและของดีเมืองแม่กลอง ครั้งที่ ๒๑ ตอน ปลาทูคู่โลก 130
90 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หนองหาน จ.อุดรธานี ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 199
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 3 จาก 12

หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทยQR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9