กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

ประมวลภาพกิจกรรม ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม บริการทำหมันสุนัขและแมวฟรี ในพื้นที่ชุมชนวัดใหญ่ 7
2 พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูโกศลพิพัฒนสุนทร(ชูชีพ สุชีโว) อดีต เจ้าคณะตำบลสมุทรสงคราม(ธรรมยุต)และเจ้าอาวาสวัดธรรมนิมิต 4
3 พิธีมหาพุทธา-เทวาภิเษก รัตนมงคล เหรียญพิมพ์จำปี ท้าวเวสสุวรรณโณ-องค์พระหลักเมือง รุ่น สมโภช ครบรอบ ๑๒๑ ปี จังหวัดสมุทรสงคราม 9
4 พิธีเชิญหีบศพพระครูโกศลพิพัฒนสุนทร(ชูชีพ สุชีโว) อดีต เจ้าคณะตำบลสมุทรสงคราม(ธรรมยุต)และเจ้าอาวาสวัดธรรมนิมิต เวียนเมรุ แล้วเชิญขึ้นตั้งเวลาบนจิตกาธาน 7
5 การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 6
6 โครงการบริการจัดทำบัตรประชาชนนอกสถานที่ให้แก่ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม 7
7 บริการทำหมันสุนัขและแมวฟรี ในพื้นที่ชุมชนวัดป้อมแก้ว ณ ศาลาวัดป้อมแก้ว 9
8 พิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร 8
9 โครงการคืนน้ำใสให้คลองบ้านเรา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ บริเวณคลองบ้างแก้ว ด้านข้างโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว 9
10 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 20
11 พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 9
12 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและผู้ช่วยคณะกรรมการชุมชน กิจกรรมที่ ๒ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามขั้นตอนและวิธีการเลือกคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 15
13 พิธีมอบบ้าน “กาชาดรวมน้ำใจสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ณ บ้านเลขที่ ๕๔๒/๓๔ ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ 17
14 พิธีรดน้ำดำหัว ขอพรนายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาล 13
15 พิธีสรงน้ำพระสมุทรวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร 10
16 กิจกรรม Big Cleaning Day เมืองแม่กลองสะอาด ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 12
17 การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ 16
18 พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ อาคารกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 8
19 การประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 64
20 พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๕ ณ อาคารกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 15
21 รับประกาศเกียรติคุณ โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ "อุบัติภัยหมู่ทางน้ำ" 20
22 พิธีรับพระบัญชา เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรณายก แต่งตั้งพระสมุทรวชิรโสภณ(ประโยค๑-๒, น.ธ.เอก,พธ.ด.) ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร พระอารามหลวง ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 21
23 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและผู้ช่วยคณะกรรมการองค์กรพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ “การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิสตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรี” 16
24 พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองสมุทรสงคราม สมโภช ๑๒๑ ปี จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม 22
25 นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการ “โครงการ 1 อปท. 1 ถนนสวย สะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2565 19
26 โครงการ “คืนน้ำใสให้คลองบ้านเรา” จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2565 19
27 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ส่งมอบสิ่งของบริจาคใน “โครงการถุงยังชีพเพื่อการศึกษา”และ“โครงการจักรยานสานฝันปันสุข” 19
28 พิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2565  “วันท้องถิ่นไทย” 33
29 กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๕ ณ สนามกีฬาอบจ.สมุทรสงคราม 33
30 การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 19
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 19โทร. 034-766421หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9