TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

ประมวลภาพกิจกรรม ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 พิธีเปิดการจัดการแข่งขัน ฟุตซอล "POMKAEW CUP ๒๐๒๓" ณ สนามโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว 14
2 การประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 12
3 การประชาคมท้องถิ่นเพื่อพัฒนาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ 14
4 พิธีแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน ฟุตซอล "POMKAEW CUP 2023" 13
5 กิจกรรม"ลงแขก ลงคลอง" ตามโครงการคืนน้ำใสให้คลองบ้านเรา ในพื้นที่คลองบางแก้ว 14
6 กิจกรรมตรวจเยี่ยมและนิเทศการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส 23
7 กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Big day) ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 24
8 พิธีพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 25
9 การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ 17
10 พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล อบจ.สมุทรสงคราม 27
11 พิธีเปิดงานเทศกาลสงกรานต์เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๖ 39
12 กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม และทำคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 38
13 พิธีปิดโครงการอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลสำหรับเด็กในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 42
14 พิธีเปิดงานเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ พระอุโบสถ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร 39
15 การประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ 40
16 ถวายสักการะ พระสมุทรวชิรโสภณ เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร 33
17 พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและวันที่ระลึกมหาจักรีวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๖ 46
18 การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ 46
19 พิธีสรงน้ำรูปหล่อจำลองหลวงพ่อบ้านแหลม บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 45
20 พิธีเปิดการแข่งขัน วัดประทุม ปรีซีซั่น คัพ ๒๐๒๓ ณ วัดประทุมคณาวาส 48
21 วันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๖ 53
22 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพแปรรูปสินค้าหัตถกรรม(การประดิษฐ์พวงมาลัยผ้าขาวม้า) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 75
23 กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬา อบจ.สมุทรสงคราม 57
24 พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 60
25 พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ สถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 64
26 พิธีเปิดโครงการอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลสำหรับเด็กในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ณ โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ 52
27 ตีเส้นจราจรทางเท้าบริเวณสถานที่ต่างๆ 54
28 การประชุมคณะกรรมการชุมชนเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 64
29 โครงการส่งเสริมวินัยและคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 89
30 พิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถหลังใหม่วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ณ มณฑลพิธีวัดเพชรสมุทรวรวิหาร 78

หน้า 1 จาก 24

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.