TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

ประมวลภาพกิจกรรม ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 โครงการจัดงานวันวิชาการเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) 47
2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองชุมพร ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ 50
3 วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ประจำปี ๒๕๖๗ 41
4 การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ 46
5 ช่วยเหลือ นายวินัย สุนันท์ บ้านเลขที่ 81/14 ซอยชุมสายโทรศัพท์ ซอย 1 จากเหตุเพลิงไหม้ 114
6 ร่วมแสดงความยินดีกับกับนายบุญชู บัวสด ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 36
7 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ 120
8 พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๔๗ รูป ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ 115
9 นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ 192
10 พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๗ ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล อบจ.สมุทรสงคราม 182
11 พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการ พัฒนาสตรีเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 48
12 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 84
13 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ปฏิบัติหน้าที่ ณ ร้านมัจฉากาชาด งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้ำ และงานกาชาดจังหวัดสมุทรสงครามประจำปี ๒๕๖๗ 106
14 การประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 86
15 พิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา"วัง" ณ ห้องประชุมสมุทรสามัคคี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม 97
16 การแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๓๘ รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง “ท่าโขลงเกมส์ ๒๐๒๔” 89
17 พิธีเปิดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้ำและงานกาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๗ 81
18 การประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ 82
19 พิธีส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๓๘ รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง “ท่าโขลงเกมส์ ๒๐๒๔” 91
20 การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ 87
21 โครงการ MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ธนาคารขยะ 72
22 กิจกรรม Big Cleaning Day จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ 69
23 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 189
24 ถวายภัตตาหารเพล ภิกษุ สามเณร ๘๗ รูป โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ 118
25 พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล อบจ.สมุทรสงคราม 106
26 โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบล ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 159
27 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า จ.ชัยภูมิ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 80
28 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ 95
29 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมดำเนินการโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม (ปรับปรุงครั้งที่ 3) 149
30 กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ปี ๒๕๖๗ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 163

หน้า 1 จาก 30

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1


  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.