กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

ประมวลภาพกิจกรรม ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การประชุมหัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 12
2 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการที่ปรึกษาและผู้ช่วยคณะกรรมการชุมชน กิจกรรมที่ ๑ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล 4
3 โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หลักสูตรเทคนิคการทำแบบฟอร์มออนไลน์(E-form) และการจัดทำภาพ Infographic ณ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต 9
4 การประชุมคณะทำงานวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคต ให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน (Planning Team - PT) ครั้งที่ ๓ ณ โรงแรมโคโค่วิว 6
5 การประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 9
6 การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๔ โดยกระทรวงการต่างประเทศ ณ อุโบสถวัดเพชรสมุทรวรวิหาร 14
7 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตร ประกอบพิธีทอดผ้าป่า ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร 8
8 การประชุมหัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 14
9 การประชุมคณะทำงานวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคต ให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน (Planning Team - PT)ครั้งที่ ๑-๒ ณ ห้องประชุมกนกรัตน์รีสอร์ท 13
10 การประชุม​คณะกรรมการ​แผน​พัฒนา​เทศ​บ​า​ลเมืองสมุทร​สงคราม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 11
11 พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 14
12 พิธีอัญเชิญพวงมาลัยคล้องคอม้าทรง พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 12
13 กิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" ณ บริเวณหน้าศาลากลางหลังเก่า 17
14 การประชุมหัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 40
15 การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือและป้องกันสถานการณ์อุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 31
16 นายเผด็จ บุญทรง รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 22
17 การประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๗ ก.ย.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 27
18 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สายน้ำในจังหวัดสมุทรสงคราม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 23
19 ตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 31
20 การประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 26
21 ดำเนินการล้างทำความสะอาดและดูดท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเพชรสมุทร ๑,ถนนเพชรสมุทร ๒ และบริเวณถนนเพชรสมุทร 27
22 มอบถุงยังชีพจากมูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้มีภาวะพึ่งพิง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ๑๔ ชุมชน 27
23 มอบถุงยังชีพจากมูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้มีภาวะพึ่งพิง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ๑๔ ชุมชน 29
24 การประชุมหัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 30
25 ดำเนินการสุ่มตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียและสารโพล่าในน้ำมันทอดซ้ำ ณ บริเวณหน้าวัดเพชรสมุทรวรวิหาร 25
26 ปฏิบัติงานเชิงรุกเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 40
27 การประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 32
28 การตรวจหาเชื้อเชิงรุกด้วยชุดตรวจ ATK ณ วัดธรรมนิมิต 87
29 การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 42
30 การประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว 44
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 17โทร. 034-766421
หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9