TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

ประมวลภาพกิจกรรม ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณทางเท้าด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 39
2 พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑายุวชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๗ ณ สนามกีฬา อบจ.สมุทรสงคราม 44
3 โครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 45
4 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 49
5 พิธีวันยุทธหัตถี ประจำปี ๒๕๖๗ ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม 55
6 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ โรงแรมโคโค่วิว 54
7 พิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๗ ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม 56
8 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 53
9 การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 66
10 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ๘ มกราคม ๒๕๖๗ ณ วัดประทุมคณาวาส 56
11 ต้อนรับนายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมืองและคณะ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 54
12 สวัสดีปีใหม่และขอพรปีใหม่ ๒๕๖๗ 58
13 พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๑๐๐ รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗ ณ ลานจอดรถวัดเพชรสมุทรวรวิหาร 59
14 เปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๔ มกราคม ๒๕๖๗ 63
15 มอบปฏิทินสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๗ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 55
16 ร่วมแสดงความยินดีกับนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ในวาระการดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม คนที่ ๖๕ 89
17 พิธีเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗ 55
18 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว จ.ชลบุรี 59
19 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลมะขามคู่ จ.ระยอง 63
20 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 56
21 โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 52
22 การประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 50
23 พิธีเปิดงานเทศกาลกินปลาทูและของดีเมืองแม่กลอง ครั้งที่ ๒๕ ตอน “ปลาทูแม่กลองและผองเพื่อน" 43
24 โครงการปลูกสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและเอื้ออาทรต่อชุมชน ณ อาคารตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง 46
25 กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 37
26 การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 52
27 พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 53
28 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์ จำนวน ๖๙ รูป ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม 52
29 โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ณ ที่ทำการชุมชนบางจะเกร็ง ๓-๔ 52
30 ต้อนรับผู้โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 78

หน้า 1 จาก 27

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 








 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.