กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ประมวลภาพกิจกรรม ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
151 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณพระเมรุมาศจำลองวัดเพชรสมุทรวรวิหาร อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 184
152 พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 157
153 พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครบรอบ ๑ ปี 231
154 การประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 166
155 การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ 269
156 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองเมืองปัก จ.นครราชสีมา 253
157 กิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 145
158 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองมุกดาหาร ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 177
159 พิธีรับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัดสมุทรสงคราม 189
160 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกองค์กรพัฒนาสตรี ประจำปี ๒๕๖๐ 233
161 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมสุขภาพประชาชน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรบ้านบางพลับ 235
162 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามประจำปี ๒๕๖๐ 244
163 การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ 177
164 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำเด็กไทยทำได้ ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 299
165 พิธีตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 125
166 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม หลักสูตร การพัฒนาทักษะการกำหนด KPI สำหรับบุคลากร 188
167 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสามเงา จ.ตาก ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 161
168 การอบรมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแนวใหม่ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 146
169 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๐ การเกิดอัคคีภัยในโรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์ 250
170 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หมื่นไวย จ.นครราชสีมา ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 144
171 การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 121
172 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๖๑ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในวันพระราชสมภพ 128
173 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและบุคลากรในชุมชนเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 140
174 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองแพร่ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 175
175 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านโภชนาการในวัยเด็กในวัยเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว 145
176 การประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมือง 148
177 โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัขและแมว ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 224
178 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร นักบริหารงานคลัง รุ่นที่ ๗๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 218
179 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ชมพู จ.พิษณุโลก ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 196
180 กิจกรรมลงแขกเก็บขยะในชุมชนและประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกในการทิ้งขยะ ณ ชุมชนวัดป้อมแก้ว 248
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 6 จาก 10

หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทยQR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9