กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

ประมวลภาพกิจกรรม ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
181 กิจกรรมจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" 267
182 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถายพระพรชัยมงคล ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 114
183 โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส 124
184 โครงการอบรม เรื่อง การดำเนินการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 191
185 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป รุ่นที่ ๑๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 114
186 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงษ์ชนูปถัมภ์) 150
187 โครงการพัฒนาเครือข่ายเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ รุ่นที่๒ 228
188 โครงการพัฒนาเครือข่ายเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส 344
189 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกองค์กรพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ 318
190 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 272
191 กิจกรรมอบรมโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 142
192 พิธีตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุม อบจ.สมุทรสงคราม 188
193 โครงการการมีส่วนร่วมของสตรีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ 126
194 การประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๒ 98
195 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ 124
196 กิจกรรมลงแขกลงคลอง บริเวณคลองบางแก้ว 202
197 โครงการอบรมการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุให้ถูกต้องและทันสมัย ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองฯ 101
198 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ ๑๐ ในโอกาสเสด็จออกสีหบัญชร 123
199 โครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ณ ถนนเอกชัย 119
200 พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุม อบจ.สมุทรสงคราม 299
201 โครงการคืนน้ำใสให้คลองบ้านเรา ณ ชุมชนซอยชุมสายโทรศัพท์ 311
202 โครงการคืนน้ำใสให้คลองบ้านเรา ณ ชุมชนวัดป้อมแก้ว 156
203 การประชุม คัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่น เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 162
204 พิธีเปิดงานสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร 306
205 ขบวนแห่งานสงกรานต์เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ 266
206 โครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลฯ 285
207 โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ 85
208 การอบรมการจัดทำถังขยะอินทรีย์และมอบภาชนะรวบรวมขยะรีไซเคิล ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 167
209 พิธีทำน้ำมุรธาภิเษกและน้ำอภิเษก ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร 140
210 ต้อนรับขบวนอัญเชิญ น้ำมุรธาภิเษกและน้ำศักสิทธิ์ ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร 304
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 7 จาก 16โทร. 034-766421


หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9