กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศกรมประมง กำหนดห้วงเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง ๒๕๖๕-๒๕๖๖ พ.ศ.๒๕๖๕ 2
2 รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 5
3 อบต.แหลมใหญ่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างจำนวน ๖ อัตรา 39
4 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 13
5 แจ้งเตือนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมงและผู้ประกอบการ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันอุทกภัย 16
6 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 22
7 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ 174
8 วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงต่อเนื่อง 5 ปี สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สาขางานเมคคราทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 17
9 ช่องทางบริการออนไลน์ระบบเสียงตามสายไร้สาย ผ่าน QR-Code เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 27
10 ช่องทางบริการออนไลน์ ผ่าน QR-Code กองช่างเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 25
11 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ 34
12 ประกาศประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๖๖ รายการ 58
13 ประกาศการแจกจ่ายเครื่องกันหนาว กรณีอากาศหนาวจัดผิดปกติ 30
14 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ 151
15 ขั้นตอนการเปลี่ยนอาคารเก่ามาใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม 32
16 ประกาศยกเลิกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย เล่มที๖๔๓๖๒ และ ๖๔๔๑๗ 22
17 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ 69
18 ประกาศเรื่องการสำรวจทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ 18
19 ประกาศเรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 11
20 ภงด.90 และ ภงด.91 20
21 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ 51
22 งานสัตวแพทย์ กำหนดแผนการออกสำรวจข้อมูลสัตว์ในรอบที่ ๑ พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 33
23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ 43
24 รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.๒๕๕๙ 26
25 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม รับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 44
26 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ 201
27 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม รับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 42
28 ประกาศการใช้สนามหญ้าเทียมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ ราชพงษ์) 42
29 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ 147
30 ประชาสัมพันธ์การต่อสัญญาเช่าทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 41
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 14โทร. 034-766421หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9