กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องศิทธิของผู้เสียหาย รู้สิทธิ ใช้สิทธิ เข้าถึงสิทธิทางศาล 6
2 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม ศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อแนะนำช่วยเหลือผู้เสียหายและครอบครัว 4
3 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องการประกันตัวโดยมีผู้กำกับดูแล 2
4 ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การคืนหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคาร 4
5 เทศบาลเมืองชุมพร ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล 13
6 สมัครเข้ารับรางวัล UNESCO - Juan Bosch Prize for the Promotion of Social Science Research in Latin America and the Caribbean 2021 ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 18
7 เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรเข้าชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๑๕ 13
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๖ 185
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๖ 295
10 ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม ติดตามเร่งรัดนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวให้มาดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 31
11 กำหนดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 4
12 ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัยในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 30
13 ข้อมูลงานบริการ e-Service ของหน่วยงานระดับจังหวัด 36
14 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๖ 368
15 กำหนดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 11
16 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น CIVIC EDUCATION 41
17 ประกาศกรมทางหลวง เรื่องสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ ๑ โครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ-จังหวัดสมุทรสงคราม 33
18 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 4
19 ประกาศสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม กำหนดสมัยประชุมและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก สมัยที่สอง สมัยที่สาม สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 31
20 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมและวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก สมัยสอง สมัยที่สาม สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 3
21 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ครั้งแรก 11
22 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 53
23 ชาวแม่กลอง ร่วมมือร่วมใจ ปลอดภัยโควิด-19 37
24 ประกาศสำนักงานประมง จ.สมุทรสงคราม ให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง มายื่นคำขอรับใบอนุญาต 32
25 ขอเชิญประเมินความพึงพอใจและแสดงความคิดเห็น ในการรับบริการจากเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 52
26 พบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่เทศบาล สามารถแจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 54
27 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๑ โครงการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้(Thailand Riviera) ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ-สมุทรสงคราม วันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุม อบจ.สมุทรสงคราม 43
28 รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ 33
29 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๔(ภ.ด.ส.๑) ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 98
30 วีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs)"ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา" 50
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 13โทร. 034-766421


หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9