กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศเรื่องการชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต 8
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๖ 27
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๖ 66
4 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 24
5 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ) ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๗ 54
6 ประกาศเรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัยในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 10
7 ร่างคู่มือการใช้งานผังน้ำ โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำแม่กลอง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 10
8 ประกาศกรมอนามัยเรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหาร ในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.๒๕๖๕ 12
9 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๖ 140
10 ประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม มาตรการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในช่วงวันหยุดยาวระหว่างวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 26
11 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการ ทสม.ระดับจังหวัดเรื่อง ประกาศรายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด 29
12 ประกาศกรมอนามัยเรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 49
13 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืชเรื่องการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานและวนอุทยาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 25
14 ประชาสัมพันธ์มาตรการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 และเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ 22
15 ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่...) พ.ศ. ... 29
16 เอกสารการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. ... 63
17 โครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน 48
18 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการโครงการ "บอกดิน" ระยะที่ 3 33
19 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทสบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕ 71
20 แจ้งปิดการจราจรชั่วคราว วันที่ 25 และ 27 มีนาคม 2565 33
21 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔ 63
22 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการ "1 อปท. 1 ถนนสวย สะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-11.00 น. ณ บริเวณหน้าร้าน อันเล่อคลีนิกแพทย์แผนจีน 20
23 ประกาศการประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่๑๑) 42
24 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕ 69
25 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔ 55
26 ประชาสัมพันธ์ให้ผู็สูงอายุทราบถึงสิทธิและสวัสดิการและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิ 50
27 ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 63
28 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕ 171
29 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔ 114
30 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ......และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 33
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 15โทร. 034-766421หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9