กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
31 เทศบาลเมืองชุมพร ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล 63
32 สมัครเข้ารับรางวัล UNESCO - Juan Bosch Prize for the Promotion of Social Science Research in Latin America and the Caribbean 2021 ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 73
33 เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรเข้าชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๑๕ 38
34 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๖ 239
35 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๖ 330
36 ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม ติดตามเร่งรัดนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวให้มาดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 76
37 กำหนดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 26
38 ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัยในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 48
39 ข้อมูลงานบริการ e-Service ของหน่วยงานระดับจังหวัด 65
40 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๖ 459
41 กำหนดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 21
42 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น CIVIC EDUCATION 72
43 ประกาศกรมทางหลวง เรื่องสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ ๑ โครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ-จังหวัดสมุทรสงคราม 52
44 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 16
45 ประกาศสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม กำหนดสมัยประชุมและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก สมัยที่สอง สมัยที่สาม สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 70
46 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมและวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก สมัยสอง สมัยที่สาม สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 12
47 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ครั้งแรก 26
48 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 72
49 ชาวแม่กลอง ร่วมมือร่วมใจ ปลอดภัยโควิด-19 66
50 ประกาศสำนักงานประมง จ.สมุทรสงคราม ให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง มายื่นคำขอรับใบอนุญาต 74
51 ขอเชิญประเมินความพึงพอใจและแสดงความคิดเห็น ในการรับบริการจากเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 70
52 พบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่เทศบาล สามารถแจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 79
53 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๑ โครงการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้(Thailand Riviera) ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ-สมุทรสงคราม วันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุม อบจ.สมุทรสงคราม 61
54 รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ 42
55 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๔(ภ.ด.ส.๑) ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 259
56 วีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs)"ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา" 64
57 ประกาศมูลนิธิพระดาบส เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นศิษย์พระดาบส ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 69
58 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบ ภ.ง.ด.๙๐,ภ.ง.ด.๙๑ ทางอินเตอร์เน็ต TAX from Home 55
59 ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงานสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี วันที่ ๑๙-๒๐ พ.ค.๖๔ ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กทม. 56
60 ดีเอสไอ ประชาสัมพันธ์การใช้แอปพลิเคชั่น รู้ทัน(Rootan) เพื่อใช้ในการแจ้งเบาะแส แจ้งเตือนภัยรูปแบบต่างๆ 64
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 2 จาก 14โทร. 034-766421
หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9