กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๗ 90
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๗ 125
3 ประกาศแบบคำขออนุญาติทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ำที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 22
4 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเพื่อรับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนของประเทศไทย 23
5 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๗ 287
6 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องศิทธิของผู้เสียหาย รู้สิทธิ ใช้สิทธิ เข้าถึงสิทธิทางศาล 33
7 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม ศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อแนะนำช่วยเหลือผู้เสียหายและครอบครัว 33
8 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องการประกันตัวโดยมีผู้กำกับดูแล 22
9 ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การคืนหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคาร 22
10 เทศบาลเมืองชุมพร ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล 43
11 สมัครเข้ารับรางวัล UNESCO - Juan Bosch Prize for the Promotion of Social Science Research in Latin America and the Caribbean 2021 ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 38
12 เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรเข้าชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๑๕ 25
13 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๖ 221
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๖ 317
15 ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม ติดตามเร่งรัดนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวให้มาดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 44
16 กำหนดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 13
17 ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัยในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 41
18 ข้อมูลงานบริการ e-Service ของหน่วยงานระดับจังหวัด 47
19 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๖ 402
20 กำหนดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 14
21 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น CIVIC EDUCATION 55
22 ประกาศกรมทางหลวง เรื่องสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ ๑ โครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ-จังหวัดสมุทรสงคราม 43
23 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 9
24 ประกาศสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม กำหนดสมัยประชุมและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก สมัยที่สอง สมัยที่สาม สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 59
25 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมและวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก สมัยสอง สมัยที่สาม สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 7
26 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ครั้งแรก 17
27 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 63
28 ชาวแม่กลอง ร่วมมือร่วมใจ ปลอดภัยโควิด-19 54
29 ประกาศสำนักงานประมง จ.สมุทรสงคราม ให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง มายื่นคำขอรับใบอนุญาต 57
30 ขอเชิญประเมินความพึงพอใจและแสดงความคิดเห็น ในการรับบริการจากเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 63
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 13โทร. 034-766421


หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9