กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๖ 39
2 ประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม มาตรการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในช่วงวันหยุดยาวระหว่างวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 14
3 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการ ทสม.ระดับจังหวัดเรื่อง ประกาศรายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด 14
4 ประกาศกรมอนามัยเรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 36
5 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืชเรื่องการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานและวนอุทยาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 13
6 ประชาสัมพันธ์มาตรการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 และเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ 10
7 ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่...) พ.ศ. ... 18
8 เอกสารการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. ... 37
9 โครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน 28
10 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการโครงการ "บอกดิน" ระยะที่ 3 24
11 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทสบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕ 52
12 แจ้งปิดการจราจรชั่วคราว วันที่ 25 และ 27 มีนาคม 2565 23
13 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔ 44
14 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการ "1 อปท. 1 ถนนสวย สะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-11.00 น. ณ บริเวณหน้าร้าน อันเล่อคลีนิกแพทย์แผนจีน 14
15 ประกาศการประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่๑๑) 30
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕ 56
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔ 47
18 ประชาสัมพันธ์ให้ผู็สูงอายุทราบถึงสิทธิและสวัสดิการและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิ 37
19 ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 43
20 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕ 163
21 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔ 105
22 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ......และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28
23 การรับสมัครจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" (ภาค 1 ) รุ่นที่ 2/65 36
24 ประชาสัมพันธ์ร่างขอบเขตผังน้ำและข้อเสนอแนะการใช้ประโยชน์ที่ดินโครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสะแกกรัง ป่าสัก เจ้าพระยา ท่าจีน 40
25 ประกาศจังหวัดสมุทรสงครามเรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 103
26 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบรมราชินีนาถวิทยาลัย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 34
27 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๕ ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 32
28 ประกาศกรมประมง กำหนดห้วงเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง ๒๕๖๕-๒๕๖๖ พ.ศ.๒๕๖๕ 38
29 รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 32
30 อบต.แหลมใหญ่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างจำนวน ๖ อัตรา 124
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 15โทร. 034-766421หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9