กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


ดาวน์โหลดแนะนำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๑ โครงการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้(Thailand Riviera) ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ-สมุทรสงคราม วันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุม อบจ.สมุทรสงคราม 15
2 รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ 12
3 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๔(ภ.ด.ส.๑) ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 16
4 วีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs)"ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา" 23
5 ประกาศมูลนิธิพระดาบส เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นศิษย์พระดาบส ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 20
6 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบ ภ.ง.ด.๙๐,ภ.ง.ด.๙๑ ทางอินเตอร์เน็ต TAX from Home 18
7 ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงานสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี วันที่ ๑๙-๒๐ พ.ค.๖๔ ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กทม. 14
8 ดีเอสไอ ประชาสัมพันธ์การใช้แอปพลิเคชั่น รู้ทัน(Rootan) เพื่อใช้ในการแจ้งเบาะแส แจ้งเตือนภัยรูปแบบต่างๆ 18
9 ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 30
10 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 18
11 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๖๒ 43
12 ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงหอยทะเลในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินของจังหวัดสมุทรสงคราม 19
13 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๕ 50
14 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 37
15 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เขต ๑ 41
16 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เขต ๒ 36
17 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เขต ๓ 33
18 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง 32
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๕ 53
20 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔ 57
21 คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่องห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC เป็นการชั่วคราว 29
22 ขอเชิญผู้สนใจสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 61
23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔ 80
24 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓(ภ.ด.ส.๑) ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 36
25 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ 75
26 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๕ 122
27 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔ 124
28 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ 79
29 สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔ 37
30 รับรางวัลเกียรติบัตรสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลระดับ A ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 59
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 12

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์
ปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

อีเมล์: smskcity@hotmail.com

๐๓๔-๗๖๖๔๒๕


หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทยQR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9