กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ (ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔) 7
2 วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงต่อเนื่อง 5 ปี สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สาขางานเมคคราทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 7
3 ช่องทางบริการออนไลน์ระบบเสียงตามสายไร้สาย ผ่าน QR-Code เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 6
4 ช่องทางบริการออนไลน์ ผ่าน QR-Code กองช่างเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 8
5 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ 26
6 ประกาศประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๖๖ รายการ 33
7 ประกาศการแจกจ่ายเครื่องกันหนาว กรณีอากาศหนาวจัดผิดปกติ 18
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ 83
9 ขั้นตอนการเปลี่ยนอาคารเก่ามาใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม 22
10 ประกาศยกเลิกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย เล่มที๖๔๓๖๒ และ ๖๔๔๑๗ 15
11 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ 50
12 ประกาศเรื่องการสำรวจทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ 11
13 ประกาศเรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 7
14 ภงด.90 และ ภงด.91 12
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ 35
16 งานสัตวแพทย์ กำหนดแผนการออกสำรวจข้อมูลสัตว์ในรอบที่ ๑ พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 20
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ 33
18 รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.๒๕๕๙ 19
19 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม รับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 31
20 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ 183
21 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม รับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 30
22 ประกาศการใช้สนามหญ้าเทียมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ ราชพงษ์) 31
23 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ 129
24 ประชาสัมพันธ์การต่อสัญญาเช่าทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 24
25 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน 42
26 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๗ 154
27 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๗ 169
28 ประกาศแบบคำขออนุญาติทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ำที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 36
29 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเพื่อรับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนของประเทศไทย 30
30 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๗ 333
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 14โทร. 034-766421
หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9