TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
211 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๖๒ 340
212 ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงหอยทะเลในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินของจังหวัดสมุทรสงคราม 313
213 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๕ 271
214 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 240
215 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เขต ๑ 261
216 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เขต ๒ 244
217 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เขต ๓ 264
218 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง 278
219 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๕ 253
220 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔ 269
221 คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่องห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC เป็นการชั่วคราว 488
222 ขอเชิญผู้สนใจสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 503
223 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔ 298
224 กำหนดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 183
225 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓(ภ.ด.ส.๑) ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 277
226 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 179
227 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ 298
228 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๕ 341
229 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔ 357
230 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ 275
231 สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔ 289
232 e-service เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 614
233 รับรางวัลเกียรติบัตรสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลระดับ A ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 394
234 ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) 727
235 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ 304
236 การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 166
237 สปสช.ประกาศรับสมัครคัดเลือก “เลขาธิการ สปสช.” 213
238 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ 339
239 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ 585
240 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๔ 242

  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.