TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
91 เตือนประชาชนเดินย่ำน้ำระวังโรคฉี่หนู 46
92 ประกาศเรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัยในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 279
93 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 214
94 ประกาศเรื่องการชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต 184
95 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๖ 220
96 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๖ 273
97 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 188
98 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ) ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๗ 277
99 ประกาศเรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัยในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 173
100 ร่างคู่มือการใช้งานผังน้ำ โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำแม่กลอง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 270
101 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการลงแขกลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาด เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ 51
102 ประกาศกรมอนามัยเรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหาร ในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.๒๕๖๕ 172
103 เลิกบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน 45
104 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพและจำนวนครัวเรือนผู้ใช้น้ำประปาภูมิภาค ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ 49
105 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๖ 315
106 ประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม มาตรการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในช่วงวันหยุดยาวระหว่างวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 261
107 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการ ทสม.ระดับจังหวัดเรื่อง ประกาศรายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด 213
108 ประกาศกรมอนามัยเรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 205
109 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืชเรื่องการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานและวนอุทยาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 146
110 ฮีทสโตรก โรคลมแดด ในฤดูร้อน 47
111 ประชาสัมพันธ์มาตรการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 และเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ 177
112 ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่...) พ.ศ. ... 172
113 เอกสารการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. ... 239
114 โครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน 208
115 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการโครงการ "บอกดิน" ระยะที่ 3 197
116 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทสบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕ 217
117 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการลงแขกลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาด เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 59
118 แจ้งปิดการจราจรชั่วคราว วันที่ 25 และ 27 มีนาคม 2565 190
119 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔ 206
120 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการ "1 อปท. 1 ถนนสวย สะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-11.00 น. ณ บริเวณหน้าร้าน อันเล่อคลีนิกแพทย์แผนจีน 313

  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.