TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

คู่มือประชาชน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ทำเนียบผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 59
2 คู่มือประชาชน ขั้นตอนการขอติดตั้งเสียงตามสายไร้สายเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 80
3 คู่มือประชาชน เรื่องการเตรียมตัวสัตว์เลี้ยงก่อน-หลัง เข้ารับการทำหมัน 87
4 คู่มือประชาชน การเตรียมตัวสัตว์เลี้ยงก่อน-หลัง เข้ารับการทำหมัน 83
5 คู่มือประชาชน การขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 93
6 คู่มือการให้บริการตรวจคัดกรองตามแบบประเมินความเสี่ยงโควิด-19 ก่อนรับบริการ 86
7 คู่มือประชาชน การขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพ 134
8 คู่มือประชาชน การขอความอนุเคราะห์พ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและยุงรำคาญ 153
9 คู่มือประชาชน การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง 242
10 คู่มือประชาชน การขอรับใบอนุญาตการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 128

หน้า 1 จาก 16

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 








 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.