กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

คู่มือประชาชน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 คู่มือประชาชน การขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพ 24
2 คู่มือประชาชน การขอความอนุเคราะห์พ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและยุงรำคาญ 20
3 คู่มือประชาชน การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง 109
4 คู่มือประชาชน การขอรับใบอนุญาตการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 22
5 ทำเนียบผู้บริหาร 43
6 คู่มือประชาชนเรื่อง บำเหน็ญบำนาญ 48
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๔ 24
8 ช่องทางการติดต่อราชการ สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 144
9 การขออนุญาติก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑ 57
10 การรับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 51
11 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร (151) 536
12 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล (150) 601
13 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป (149) 523
14 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล (148) 678
15 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป (147) 690
16 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (146) 499
17 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (145) 650
18 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (144) 461
19 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (143) 419
20 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล (142) 623
21 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป (141) 442
22 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล (140) 359
23 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป (139) 376
24 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (138) 658
25 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (137) 538
26 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร (136) 642
27 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (135) 495
28 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (120) 422
29 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (119) 474
30 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (118) 483
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 6โทร. 034-766421หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9