กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

คู่มือประชาชน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 คู่มือประชาชน ขั้นตอนการขอติดตั้งเสียงตามสายไร้สายเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 8
2 คู่มือประชาชน เรื่องการเตรียมตัวสัตว์เลี้ยงก่อน-หลัง เข้ารับการทำหมัน 10
3 คู่มือประชาชน การเตรียมตัวสัตว์เลี้ยงก่อน-หลัง เข้ารับการทำหมัน 12
4 คู่มือประชาชน การขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 20
5 คู่มือการให้บริการตรวจคัดกรองตามแบบประเมินความเสี่ยงโควิด-19 ก่อนรับบริการ 18
6 คู่มือประชาชน การขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพ 49
7 คู่มือประชาชน การขอความอนุเคราะห์พ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและยุงรำคาญ 54
8 คู่มือประชาชน การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง 132
9 คู่มือประชาชน การขอรับใบอนุญาตการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 48
10 ทำเนียบผู้บริหาร 86
11 คู่มือประชาชนเรื่อง บำเหน็ญบำนาญ 80
12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๔ 47
13 ช่องทางการติดต่อราชการ สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 273
14 การขออนุญาติก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑ 81
15 การรับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 71
16 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร (151) 563
17 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล (150) 624
18 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป (149) 544
19 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล (148) 699
20 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป (147) 711
21 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (146) 524
22 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (145) 672
23 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (144) 486
24 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (143) 446
25 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล (142) 644
26 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป (141) 466
27 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล (140) 379
28 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป (139) 401
29 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (138) 869
30 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (137) 560
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 6โทร. 034-766421หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9