กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

เอกสารงานบุคคล เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศเรื่อง กำหนดมาตรฐานและระยะเวลาการปฏิบัติงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.๒๕๖๕ 6
2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 4
3 แผนปฏิบัติราชการกองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 2
4 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 2
5 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กองคลัง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ 12
6 จดหมายข่าว SMSK FAMILY ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๙ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ 23
7 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ 26
8 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ 7
9 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 22
10 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 20
11 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ กองการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ 5
12 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ 14
13 ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงต่อสุขภาพของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม พ.ศ.๒๕๖๕ 29
14 คำสั่งเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม กองสวัสดิการสังคม ที่ ๒/๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 15
15 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กองคลัง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ 20
16 จดหมายข่าว SMSK FAMILY ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๘ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ 34
17 คำสั่งกองคลังที่ ๒ เรื่องมอบอำนาจผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 19
18 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กองคลัง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 28
19 คำสั่งเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 29
20 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 21
21 จดหมายข่าว SMSK FAMILY ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๗ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ 30
22 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ 33
23 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กองคลัง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ 38
24 จดหมายข่าว SMSK FAMILY ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๖ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 60
25 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กองคลัง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ 35
26 จดหมายข่าว SMSK FAMILY ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๕ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ 66
27 คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้บุคลากรในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 74
28 คำสั่งมอบหมายงานให้บุคลากร ในสังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 83
29 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ กองการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 38
30 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ กองสวัสดิการ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 57
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 6โทร. 034-766421หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9