กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

เอกสารงานบุคคล เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กองคลัง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ 5
2 จดหมายข่าว SMSK FAMILY ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๕ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ 21
3 คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้บุคลากรในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 35
4 คำสั่งมอบหมายงานให้บุคลากร ในสังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 26
5 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ กองการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 10
6 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ กองสวัสดิการ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 26
7 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กองคลัง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 12
8 จดหมายข่าว SMSK FAMILY ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๔ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ 33
9 คำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในกองช่าง 34
10 ฐานข้อมูลทางสังคม เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) 8
11 คู่มือการชำระภาษีป้าย กองคลัง 17
12 คู่มือชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กองคลัง 25
13 คู่มือการจดทะเบียนพานิชย์ กองคลัง 12
14 เอกสารในการติดต่อขอรับเช็ค กองคลัง 21
15 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ กองช่าง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 16
16 จดหมายข่าว SMSK FAMILY ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ 36
17 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ กองการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 14
18 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กองคลัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 10
19 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น บุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 42
20 จดหมายข่าว SMSK FAMILY ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 59
21 คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 22
22 คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 30
23 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ กองช่าง เดือนมกราคม ๒๕๖๕ 21
24 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กองคลัง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ 18
25 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ กองช่าง เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 24
26 คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลัง เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 32
27 คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้บุคลากรในสังกัดกองคลัง 11
28 คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 27
29 คู่มือการแจ้งปัญหาเสียงตามสายไร้สาย งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 20
30 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ กองการศึกษา ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ 20
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 6โทร. 034-766421หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9