TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ยี่ห้อ Brother จำนวน ๒ เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเพาะเจาะจง -
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมราวกันตกสะพานคลองข่อยจำนวน ๑ งาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ยี่ห้อ Brother จำนวน ๓ เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข๖๖๒๖สมุทรสงคราม สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน ๒ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศจำนวน ๔ เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งรถขบวนแห่นางสงกรานต์และรถพระพุทธรูปศักสิทธิ์ในเขตเทศบาล ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์นสมัสการและสรงน้ำหลวงพ่อบ้านแหลม ประจำปี๒๕๖๗ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพานดอกไม้สดสำหรับรดน้ำดำหัวโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ นมัสการและสรงน้ำหลวงพ่อบ้านแหลม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ นมัสการและสรงน้ำหลวงพ่อบ้านแหลม ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๘ รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17

หน้า 1 จาก 263

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1


  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.