กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


ดาวน์โหลดแนะนำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาดของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องสำรองไฟฟ้า รหัสพัสดุ ๔๙๗ ๕๙ ๐๑๘๒ และ ๔๙๗ ๕๙ ๐๑๘๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ กล่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งฟิล์มกรองแสงบริเวณห้องปฏิบัติงานสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งสาย LAN และสายไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเสียงตามสายไร้สายภายในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(CPU) รหัส ๔๑๖ ๕๙ ๑๕๓๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ๘๐-๕๕๓๗ สส งานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกถ่ายเอกสาร สำนักปลัด งานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ OKI ๔๑๒ สำนักปลัด งานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ ถังเก็บน้ำโถชักโครกสีขาว(แบบกดด้านบน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงฝารางระบายน้ำรอบอาคารเรียน(อาคาร๒) โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต(พ่อค้าอุทิศ) 5
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙) จำนวน ๕ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 6 จาก 44

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์
ปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

อีเมล์: smskcity@hotmail.com

๐๓๔-๗๖๖๔๒๕
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9