กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


ดาวน์โหลดแนะนำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ๒๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมเลเซอร์) กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานป้องกันฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถยนต์บรรทุกขยะ แบบเปิดท้ายเทข้าง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๗๔๑ สส จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ กองคลัง(น.ส.ชนิดาภา สาริบุตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน ๖ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๖๖๒๕ สส รหัสพัสดุเลขที่ ๐๐๑ ๕๖ ๐๐๒๔ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัดเทศบาล งานทะเบียนราษฎร จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 7 จาก 44

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์
ปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

อีเมล์: smskcity@hotmail.com

๐๓๔-๗๖๖๔๒๕
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9