กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


ดาวน์โหลดแนะนำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์ OKI ๕๓๑dn รหัสพัสดุ ๔๘๙-๕๖-๐๑๐๖) จำนวน ๑ เครื่อง กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) จำนวน ๒ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ทั้ง ๒ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ทั้ง ๕โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน กจจ ๙๒๖ สส ของงานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๓๓๗๖ สส ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ ของกองสาธารณสุข ตามโครงการอนามัยโรงเรียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องพิมพ์ OKI จำนวน ๔ รายการ) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ ของงานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศจำนวน ๓ เครื่อง ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๒๐ ๖๐ ๐๒๑๐ ๔๒๐ ๖๐ ๐๒๑๑ และครุภัณฑ์เลขที่ ๔๒๐ ๖๑ ๐๒๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อจัดส่งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่แก้ไขและราคาประเมินทุนทรัพย์สิน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA KM ๒๐๓๕ จำนวน ๒ กล่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๖๐๒ สส.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ ของกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หน้ากากอนามัยแบบผ้า(ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น) มีแผ่นกรองมลพิษและเชื้อโรค สามารถทำความสะอาดใช้ได้กลายครั้ง จำนวน ๒๗,๗๒๕ ชิ้น 4
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๒๖๐๔ สส กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยาน หมายเลขทะเบียน กจร ๗๑ สส กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 3 จาก 44

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์
ปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

อีเมล์: smskcity@hotmail.com

๐๓๔-๗๖๖๔๒๕
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9