กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


ดาวน์โหลดแนะนำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในโครงการอนามัยโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเสียงตามสายไร้สายภายในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ ประจำรถ ๘๐-๕๘๔๐ สส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ถ่านวิทยุสำหรับเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารแบบมือถือยี่ห้อ Icon IC-G ๘๐ งานป้องกันและบบรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน ๘๐-๕๕๓๗ สส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับโรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นสนามฟุตซอลภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 8
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ยาเวชภัณฑ์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี 7
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาเวชภัณฑ์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในโครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๔ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(สัญญาณไซเรนวับวาบ ชนิดหลอด LED ขนาด ๑๒๐ เซนติเมตร พร้อมกล่องเสียงและลำโพง ขนาด ๑๐๐ วัตต์ พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ งานป้องกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องอาหารบริเวณชั้นล่างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 7
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 4 จาก 44

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์
ปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

อีเมล์: smskcity@hotmail.com

๐๓๔-๗๖๖๔๒๕
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9