TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (โครงการก่อสร้างปรับปรุงรั้วโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมต) 10
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน ๑ โครงการ) 9
3 ประกาศเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖(ปรับแผน) จำนวน ๒ รายการ 25
4 ประกาศเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖(ปรับแผน) จำนวน ๒ รายการ 30
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ปรับแผน) จำนวน ๔ โครงการ 44
6 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (โครงการรถบรรทุกดีเซลขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน) 40
7 ประกาศเผยแพร่การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖(เพิ่มเติม) เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ 57
8 ประกาศเผยแพร่การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) ครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน ๑ รายการ 43
9 ประกาศเผยแพร่การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖(เพิ่มเติม) ครุภัณฑ์สำนักงาน ๑ รายการ 71
10 ประกาศเผยแพร่การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖(เพิ่มเติม) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑ รายการ 58

หน้า 1 จาก 21

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.