TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
51 ประกาศเรื่องมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 317
52 ประกาศเรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 368
53 ประกาศเรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 549
54 ประกาศเรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 328
55 ประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 278
56 ประกาศเรื่อง มาตรการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 316
57 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ 436
58 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ 311
59 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ 236
60 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดสมุทรสงคราม 334

  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.