TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อพร้อมติดตั้งโคม LED ๑๒๐ วัตต์ พร้อมติดตั้งจำนวน ๑๗๖ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 65
2 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนธรรมนิมิต ๒ ตั้งแต่ทางเชื่อมถนนราชญาติรักษาถึงทางเชื่อมถนนธรรมนิมิต เว้นช่วงสะพานและเชิงสะพานธรรมนิมิต ๒ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-bidding 110
3 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-bidding 143
4 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิง ขนาด ๖ ล้อ ขนาดความจุน้ำ ๔,๐๐๐ ลิตร บรรจุโฟมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 161
5 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 187
6 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.(แทนของเดิม) บริเวณซอยธรรมนิมิต ๒ ด้านหลังโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 196
7 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.(แทนของเดิม) บริเวณซอยธรรมนิมิต ๒ ด้านหลังโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 224
8 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.(ทดแทนของเดิม) บริเวณซอยธรรมนิมิต ๒ ด้านหลังโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 250
9 ยกเลิกประกาศ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งทำด้วยเหล็กจำนวน ๑๙ ชุด ติดตั้งบริเวณพื้นที่ใต้สะพานสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 597
10 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ เดือน (๑ ธ.ค.๖๓-๓๐ ก.ย.๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 306

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.