TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

รูปภาพ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณแฟลตตำรวจ หลังโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
พุธ, 26 มิถุนายน 2024
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายธนะโรจน์ พลพัฒนะภัสร์ รองนายกเทศมนตรี นายณัฏฐกิตติ์ เจียรนัย รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ โครงการมหกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
อังคาร, 25 มิถุนายน 2024
นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 พร้อมด้วยนายกรกฎ วงษ์สุวรรณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ การประชุม​สภา​เทศบาลฯ สมัยวิสามัญ ​ครั้ง​ที่ ​2 ประจำปี 2567 ณ หัองประชุมสภาเทศบาล​เมือง​สมุทร​สงคราม
อังคาร, 25 มิถุนายน 2024
นายธีรฉัตร์ ไทยเจริญ ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนและพนักงาน ร่วมการประชุม​สภา​เทศบาลฯ สมัยวิสามัญ ​ครั้ง​ที่ ​2 ประจำปี 2567... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3
อังคาร, 25 มิถุนายน 2024
นายณัฏฐกิตติ์ เจียรนัย รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ พิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ศุกร์, 21 มิถุนายน 2024
นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานนำขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ ทั้ง 144 ธง เคลื่อนขบวนมายังบริเวณสนามแข่งรถบีเรซ ตำบลนาโคก... อ่านเพิ่มเติม...

       

       
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอกช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม

การประชุมประชาคมท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

นายธนะโรจน์ พลพัฒนะภัสร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล,คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และผู้แทนสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเมืองเข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 เป็นการประชุมโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ในการระดมความคิดเห็น ตัดสินใจ ตรวจสอบ ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ขอขอบคุณ ทุกภาคส่วนที่มาร่วมการประชาคมและพิจารณาโครงการต่างๆในครั้งนี้

altaltaltalt

โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หัวข้อ "ทักษะการทำงานเป็นทีม" ณ จังหวัดชลบุรี

alt

การประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

นายณัฏฐกิตติ์ เจียรนัย รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน สมาชิกสภาเทศบาล สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสมุทรสงครามและคณะกรรมการชุมชน ร่วมการประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้คณะกรรมการชุมชนนำเสนอปัญหาต่างๆให้กับเทศบาล นำไปแก้ไขปรับปรุงต่อไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

altaltaltalt

โครงการปลูกสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและเอื้ออาทรต่อชุมชน ณ อาคารตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง

นายณัฏฐกิตติ์ เจียรนัย รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมโครงการปลูกสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและเอื้ออาทรต่อชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีการมอบทุนการศึกษา การปล่อยพันธุ์ปลากระพง กุ้งกุลาดำ และปลูกป่าชายเลน ณ อาคารตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง

alt

พิธีเปิดงานเทศกาลกินปลาทูและของดีเมืองแม่กลอง ครั้งที่ ๒๕ ตอน “ปลาทูแม่กลองและผองเพื่อน"

นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงานเทศกาลกินปลาทูและของดีเมืองแม่กลอง ครั้งที่ ๒๕ ตอน “ปลาทูแม่กลองและผองเพื่อน"เทศบาลเมืองสมุทรสงครามโดยนายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีเปิด ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งภายในงานมีร้านอาหารเปิดบริการจำนวน ๗ ร้าน มีเมนูปลาทูมากมายหลายรายการให้เลือกชิม ในราคาปลาทูปรุงสำเร็จตัวละ ๒๕ บาท นอกจากนี้ยังมีการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนต่างๆในจังหวัดสมุทรสงครามรวมทั้งการประกวดธิดาปลาทู ๒๐๒๓
altaltaltalt

 

บทความ อื่นๆ ...


  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.