TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

รูปภาพ พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๗ ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล อบจ.สมุทรสงคราม
พฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2024
วันนี้  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายธนะโรจน์ พลพัฒนะภัสร์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมดัวยพนักงานในสังกัดเทศบาลฯ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อังคาร, 30 เมษายน 2024
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงครามร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ถวายภัตตาหารเพล ภิกษุ สามเณร ๘๗ รูป โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
เสาร์, 27 เมษายน 2024
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายธนโรจน์ พลพัฒนะภัสร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานครู พนักงานเทศบาล... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล อบจ.สมุทรสงคราม
พฤหัสบดี, 25 เมษายน 2024
นายเศรษฐ์สิริ ลักขณาอุดมเลิศ เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลฯ... อ่านเพิ่มเติม...

       

       
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอกช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม

โครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

วันจันทร์ ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จัดการอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ประกอบกับเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการในเรื่องของการขัดกันแห่งผลประโยชน์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ส่งบุคลากรมาเป็นวิทยากรตลอดการฝึกอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นพนักงานเทศบาล และพนักจ้างในสังกัดเทศบาล จำนวน ๓๐ คน

altaltaltaltalt

ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

EIT

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของเทศบาลเมืองสมุทรสงครามร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์

1)  itas.nacc.go.th

2) ค้นหาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เพื่อให้คะแนนและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารของเทศบาลเมืองสมุทรสงครามโดยตรง

 

สแกน QR Code เพื่อประเมินทันที

 

 

IIT

ขอเชิญบุคลากรเทศบาลเมืองสมุทรสงครามที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสระดับชาติ ให้คะแนนการบริหารงานภายในเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

 

วิธีการง่ายๆเพียงสแกน QR Code

 

 

 

 

พิธีทำบุญ ตักบาตร ข้าวสาร-อาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน ๑๐๐ รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖

นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานในสังกัดเทศบาล ประชาชนชาวสมุทรสงครามและนักท่องเที่ยว ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร ข้าวสาร-อาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน ๑๐๐ รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ โดยพระสมุทรวชิรโสภณ เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร กล่าวสัมโมทนียกถา จากนั้นนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้กล่าวอวยพรปีใหม่และร่วมมอบปฏิทินให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในวันนี้ ณ บริเวณลานจอดรถวัดเพชรสมุทรวรวิหาร

alt

หน้า 46 จาก 46

46
ถัดไป
สุดท้าย


  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.