TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

รูปภาพ พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๗ ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล อบจ.สมุทรสงคราม
พฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2024
วันนี้  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายธนะโรจน์ พลพัฒนะภัสร์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมดัวยพนักงานในสังกัดเทศบาลฯ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อังคาร, 30 เมษายน 2024
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงครามร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ถวายภัตตาหารเพล ภิกษุ สามเณร ๘๗ รูป โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
เสาร์, 27 เมษายน 2024
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายธนโรจน์ พลพัฒนะภัสร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานครู พนักงานเทศบาล... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล อบจ.สมุทรสงคราม
พฤหัสบดี, 25 เมษายน 2024
นายเศรษฐ์สิริ ลักขณาอุดมเลิศ เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลฯ... อ่านเพิ่มเติม...

       

       
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอกช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม

พิธีแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน ฟุตซอล "POMKAEW CUP 2023"

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงานและผู้ควบคุมทีม ร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน ฟุตซอล "POMKAEW CUP 2023" และจับสลากแบ่งสายในรุ่น ๑๒ ปี,รุ่น ๑๕ ปีและรุ่น ๑๘ ปี พร้อมทั้งชี้แจงกฎ ระเบียบต่างๆในการแข่งขัน โดยมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ในเวลา ๑๖.๐๐ น. และทำการแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๑๙-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว

altaltaltalt

กิจกรรม"ลงแขก ลงคลอง" ตามโครงการคืนน้ำใสให้คลองบ้านเรา ในพื้นที่คลองบางแก้ว

นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรี พ.ต.อ.ศยาม อินทร์สุวรรณโณ ผกก.สภ.เมืองสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสมุทรสงคราม ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกิจกรรม"ลงแขก ลงคลอง" ตามโครงการคืนน้ำใสให้คลองบ้านเรา ในพื้นที่คลองบางแก้ว โดยเริ่มดำเนินกิจกรรมตัดทางจาก กอจาก และกำจัดกิ่งไม้ที่กีดขวางทางน้ำตลอดแนวคลอง โดยในวันนี้ดำเนินการบริเวณ แฟลตตำรวจหลังโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ซึ่งเทศบาลจะดำเนินการตลอดเส้นทางจำนวน ๔ จุด คือ ๑.ปากคลองบางแก้ว ๒.สะพานหลังโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ๓.บริเวณสะพานปูน ๔.บริเวณสะพานหลังธนาคารไทยพาณิชย์

altaltaltaltalt

กิจกรรมตรวจเยี่ยมและนิเทศการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ร่วมโครงการตรวจเยี่ยมและนิเทศการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระยะที่ ๒ กิจกรรมตรวจเยี่ยมและนิเทศการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส โดยคณะผู้บริหารได้ให้โอวาท ให้กำลังใจ และเน้นย้ำเรื่องการสร้างคุณธรรมในเด็กนักเรียน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้นำเสนอปัญหาให้กับผู้บริหาร เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

altaltaltalt

กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Big day) ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เทศบาลเมืองสมุทรสงครามนำโดยนายธนะโรจน์ พลพัฒนะภัสร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายเศรษฐ์สิริ ลักขณาอุดมเลิศ เลขานุการนายกเทศมนตรีและพนักงาน ในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Big day) ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นี้

altaltaltalt

พิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

altaltaltalt

บทความ อื่นๆ ...


  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.