TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

รูปภาพ พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๗ ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล อบจ.สมุทรสงคราม
พฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2024
วันนี้  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายธนะโรจน์ พลพัฒนะภัสร์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมดัวยพนักงานในสังกัดเทศบาลฯ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อังคาร, 30 เมษายน 2024
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงครามร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ถวายภัตตาหารเพล ภิกษุ สามเณร ๘๗ รูป โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
เสาร์, 27 เมษายน 2024
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายธนโรจน์ พลพัฒนะภัสร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานครู พนักงานเทศบาล... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล อบจ.สมุทรสงคราม
พฤหัสบดี, 25 เมษายน 2024
นายเศรษฐ์สิริ ลักขณาอุดมเลิศ เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลฯ... อ่านเพิ่มเติม...

       

       
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอกช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม

พิธีสรงน้ำรูปหล่อจำลองหลวงพ่อบ้านแหลม บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ทำพิธีสรงน้ำรูปหล่อจำลองหลวงพ่อบ้านแหลม เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

altaltaltaltaltalt

วันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๖

นางณัณทิญา ฟักรักษา รองปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม นำพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๖ ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล อบจ.สมุทรสงคราม

altalt

พิธีเปิดการแข่งขัน วัดประทุม ปรีซีซั่น คัพ ๒๐๒๓ ณ วัดประทุมคณาวาส

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน วัดประทุม ปรีซีซั่น คัพ ๒๐๒๓ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมพิธีเปิด ณ วัดประทุมคณาวาส โดยมีชุดการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน การแข่งขันแบ่งเป็นประเภทเยาวชน อายุ ๑๘ ปี และ ปรีซีซั่นฟุตซอล ลีก ทำการแข่งขันระหว่างวันที่ ๓-๙ เมษายน ๒๕๖๖
altaltaltalt

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพแปรรูปสินค้าหัตถกรรม(การประดิษฐ์พวงมาลัยผ้าขาวม้า) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

นายเผด็จ บุญทรง รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพแปรรูปสินค้าหัตถกรรม(การประดิษฐ์พวงมาลัยผ้าขาวม้า) และแนวทางการส่งเสริมการขายทางเว็บเพจและโซเชียลมีเดีย โดยนายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาลเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม การฝึกอบรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมคือ เพื่อให้มีความรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าด้านการออกแบบและการแปรรูป รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมการขายเพื่อสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ,นำความรู้ไปพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว,สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพของคนในชุมชนเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมคือ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน ๖๐ คน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากนางทัศนีย์ เพ็ชรน้อยและนางสาวญุกาดา เพ็ชรน้อย เป็นผู้ให้ความรู้ตลอดการฝึกอบรม
altaltaltalt
 

 

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬา อบจ.สมุทรสงคราม

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานครู พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ สนาม อบจ.สมุทรสงคราม ประกอบด้วยการแข่งขันฟุตบอลชาย วอลเล่ย์บอลหญิง กีฬาพื้นบ้าน และการประกวดกองเชียร์

altaltaltalt

บทความ อื่นๆ ...


  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.