TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

รูปภาพ โครงการจัดงานวันวิชาการเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์)
เสาร์, 08 มิถุนายน 2024
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายธนะโรจน์ พลพัฒนภัสร์ รองนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วน ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานครู... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองชุมพร ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ
ศุกร์, 07 มิถุนายน 2024
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายธนะโรจน์ พลพัฒนภัสร์ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ประจำปี ๒๕๖๗
ศุกร์, 07 มิถุนายน 2024
นายธนะโรจน์ พลพัฒนภัสร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมพิธี “วันอานันทมหิดล”... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗
พฤหัสบดี, 06 มิถุนายน 2024
นายธนะโรจน์ พลพัฒนภัสร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
รูปภาพ ช่วยเหลือ นายวินัย สุนันท์ บ้านเลขที่ 81/14 ซอยชุมสายโทรศัพท์ ซอย 1 จากเหตุเพลิงไหม้
อังคาร, 04 มิถุนายน 2024
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนและพนักงาน ร่วมมอบเงินช่วยเหลือ นายวินัย สุนันท์ บ้านเลขที่ 81/14 ซอยชุมสายโทรศัพท์ ซอย 1... อ่านเพิ่มเติม...

       

       
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอกช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม

พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการ พัฒนาสตรีเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นายณัฏฐกิตติ์ เจียรนัย รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการ พัฒนาสตรีเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรมที่ ๑“การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งขององค์กร” โดย พ.จ.อ.ศุภโชค อินทรเรือง รองปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ณ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต (พ่อค้าอุทิศ) การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะกรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมาชิกสภาเทศบาล ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๓๕ คน

 

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม นับเป็นพระกรุณาธิคุณสูงสุด ที่ได้ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้กระทรวงมหาดไทยเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด 8.25 x 11.75 นิ้ว จำนวน 100,000 แผ่น สำหรับพระราชทาน เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประกอบด้วย 1.โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ (ราชพงษ์) 2.โรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์ 3.โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต (พ่อค้าอุทิศ) 4.โรงเรียนเทศบาลวัดวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หริณสูตร์) 5.โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 6.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทร 7.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมือง

 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ปฏิบัติหน้าที่ ณ ร้านมัจฉากาชาด งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้ำ และงานกาชาดจังหวัดสมุทรสงครามประจำปี ๒๕๖๗

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมปฏิบัติหน้าที่ ณ ร้านมัจฉากาชาด งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้ำ และงานกาชาดจังหวัดสมุทรสงครามประจำปี ๒๕๖๗ จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

พิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา"วัง" ณ ห้องประชุมสมุทรสามัคคี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา"วัง" โดยนายณัฏฐกิตติ์ เจียรนัย รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสมุทรสามัคคี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

บทความ อื่นๆ ...


  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.