TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

รูปภาพ กิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณทางเท้าด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
พุธ, 31 มกราคม 2024
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑายุวชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๗ ณ สนามกีฬา อบจ.สมุทรสงคราม
พุธ, 31 มกราคม 2024
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน ผู้อำนวยการสถานศึกษา... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ โครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
อังคาร, 30 มกราคม 2024
กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
จันทร์, 29 มกราคม 2024
นายธนะโรจน์ พลพัฒนะภัสร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ผู้บริหารสถานศึกษา... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ พิธีวันยุทธหัตถี ประจำปี ๒๕๖๗ ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
พฤหัสบดี, 18 มกราคม 2024
นายเศรษฐ์สิริ ลักขณาอุดมเลิศ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงครามพร้อมด้วย หัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมพิธีวันยุทธหัตถี ประจำปี ๒๕๖๗... อ่านเพิ่มเติม...

       

       
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอกช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม

เปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๔ มกราคม ๒๕๖๗

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานจ้าง ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๔ มกราคม ๒๕๖๗ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ สถานีดับเพลิงเมืองสมุทรสงคราม" ขับขี่อย่างปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ"
altalt

 

มอบปฏิทินสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๗ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานจ้าง ร่วมมอบปฏิทินสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๗ ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามทั้ง ๑๔ ชุมชน

altaltaltalt

ร่วมแสดงความยินดีกับนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ในวาระการดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม คนที่ ๖๕

alt

 

พิธีเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นวันหยุดติดต่อกันหลายวัน มีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่สมุทรสงคราม ในระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๔ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ท่าเทียบเรือวัดเพชรสมุทรวรวิหาร

altalt

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว จ.ชลบุรี

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายธนะโรจน์ พลพัฒนะภัสร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานจ้าง ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว จ.ชลบุรี ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นและกองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(Long Term Care LTC) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

altaltaltalt

บทความ อื่นๆ ...


  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.