TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese
 รูปภาพ การประชุมคณะกรรมการชุมชนเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อังคาร, 14 มีนาคม 2023
นายไชยนรินทร์ มาลามาศ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชนเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ โครงการส่งเสริมวินัยและคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
อังคาร, 07 มีนาคม 2023
นายเผด็จ บุญทรง รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมวินัยและคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยนายศุภโชค อินทรเรือง รองปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ พิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถหลังใหม่วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ณ มณฑลพิธีวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
เสาร์, 04 มีนาคม 2023
นายสมชาย ตันประสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ พิธีเปิดป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
เสาร์, 04 มีนาคม 2023
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถระสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ กิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณลานจอดรถวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
ศุกร์, 03 มีนาคม 2023
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สามชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงานในสังกัดเทศบาล คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก... อ่านเพิ่มเติม...

       

       
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอก


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามทั้ง ๒ แห่ง

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามทั้ง ๒ แห่ง

Attachments:
Download this file (img20230130_14582807.pdf)img20230130_14582807.pdf[ ]123 Kb

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่องการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active learning)

นายเผด็จ บุญทรง รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่องการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active learning) โดยมี น.ส.นันทิชา ชูเชื้อ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีบุคลกรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ แก่ผู้เรียน,เพื่อให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning ,ได้เห็นประโยชน์และตระหนักในการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ,สามารถจัดทำข้อตกลงในการทำ(PA) ตามหลักเกณฑ์และวิธีประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

altaltaltalt

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการที่ปรึกษาและผู้ช่วยคณะกรรมการองค์กรพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองสมุทรสงครามประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการที่ปรึกษาและผู้ช่วยคณะกรรมการองค์กรพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองสมุทรสงครามประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๑ เรื่องการดำเนินงานเพื่อพัฒนาบทบาทสตรี โดยนายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาลเป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน พนักงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ณ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต

altaltaltalt

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดกิ่งไม้ ตัดกอจาก เก็บเศษกิ่งไม้แห้ง บริเวณคลองบางแก้ว ด้านหลังโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

นายไชยนรินทร์ มาลามาศ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กองช่าง ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดกิ่งไม้ ตัดกอจาก เก็บเศษกิ่งไม้แห้ง บริเวณคลองบางแก้ว ด้านหลังโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

altaltaltalt

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙๙ รูป ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูปถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ บริเวณลานจอดรถวัดเพชรสมุทรวรวิหาร

นายเผด็จ บุญทรง รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายไชยนรินทร์ มาลามาศ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม คณะครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙๙ รูป ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูปถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ บริเวณลานจอดรถวัดเพชรสมุทรวรวิหาร

altaltaltalt

บทความ อื่นๆ ...


  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.