กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ประมวลภาพกิจกรรมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

โครงการฝึกอบรมอาชีพและการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2022 เวลา 15:25 น.
นายเผด็จ บุญทรง รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพและการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กิจกรรมที่ ๑ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพแปรรูปสินค้าหัตถกรรม(กระเป๋าเชือกกล้วย)และแนวทางการส่งเสริมการขายทางเว็บเพจและ Social Media โดยมีนายศุภโชค อินทรเรือง รองปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเป็นผู้กล่าวรายงาน เทศบาลฯมีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น จึงได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพแปรรูปสินค้า หัตถกรรม(กระเป๋าเชือกกล้วย) และแนวทางการส่งเสริมการขายทางเว็บเพจและ Social Media ขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมประกอบด้วย ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ผู้ทรงคุณวุฒิ สมาชิกสภาเทศบาล ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจำนวน ๖๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมคือ ๑.เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชที่มีอยู่ในชุมชนให้คุ้มค่าและเป็นไปตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้นำความรู้ไปพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ๓.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โดยกำหนดการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
alt

 

 

พิธีประดิษฐานองค์ท้าวเวสสุวรรณโณและพิธีบวงสรวงองค์ท้าวเวสสุวรรณโณ สมโภช ครบรอบ ๑๒๑ ปี สมุทรสงคราม

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2022 เวลา 11:17 น.

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ร่วมพิธีประดิษฐานองค์ท้าวเวสสุวรรณโณและพิธีบวงสรวงองค์ท้าวเวสสุวรรณโณ สมโภช ครบรอบ ๑๒๑ ปี สมุทรสงคราม โดยนายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานฝ่ายฆราวาส และพระครูโสภิตวิริยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี ประธานฝ่ายสงฆ์ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

alt

 

พิธีทำบุญศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2022 เวลา 11:13 น.

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ร่วมพิธีทำบุญศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

alt

 

การประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2022 เวลา 13:57 น.

นายไชยนรินทร์ มาลามาศ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน สมาชิกสภาเทศบาลและตัวแทนจาก ๑๔ ชุมชน เข้าร่วมประชุม เพื่อนำเสนอปัญหาต่างๆให้หน่วยงานต่างๆได้รับทราบและดำเนินการแก้ไขต่อไป

alt

 

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2022 เวลา 11:52 น.
นายเผด็จ บุญทรง รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ร่วมประชุมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก พร้อมกล่าวปฎิญาณตนประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๕ "ขอจงรักภักดีต่อชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประพฤติตนเป็นคนดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด ไม่เสพ ไม่ผลิต ไม่ค้าหรือให้การสนับสนุน" โดยมีนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
alt

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 7 จาก 138โทร. 034-766421
สำรวจความเห็น

คุณพอใจ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ด้านใด
 ผู้ชมขณะนี้

เรามี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9