TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

รูปภาพ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณแฟลตตำรวจ หลังโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
พุธ, 26 มิถุนายน 2024
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายธนะโรจน์ พลพัฒนะภัสร์ รองนายกเทศมนตรี นายณัฏฐกิตติ์ เจียรนัย รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ โครงการมหกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
อังคาร, 25 มิถุนายน 2024
นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 พร้อมด้วยนายกรกฎ วงษ์สุวรรณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ การประชุม​สภา​เทศบาลฯ สมัยวิสามัญ ​ครั้ง​ที่ ​2 ประจำปี 2567 ณ หัองประชุมสภาเทศบาล​เมือง​สมุทร​สงคราม
อังคาร, 25 มิถุนายน 2024
นายธีรฉัตร์ ไทยเจริญ ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนและพนักงาน ร่วมการประชุม​สภา​เทศบาลฯ สมัยวิสามัญ ​ครั้ง​ที่ ​2 ประจำปี 2567... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3
อังคาร, 25 มิถุนายน 2024
นายณัฏฐกิตติ์ เจียรนัย รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ พิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ศุกร์, 21 มิถุนายน 2024
นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานนำขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ ทั้ง 144 ธง เคลื่อนขบวนมายังบริเวณสนามแข่งรถบีเรซ ตำบลนาโคก... อ่านเพิ่มเติม...

       

       
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอกช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม

พิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา"วัง" ณ ห้องประชุมสมุทรสามัคคี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา"วัง" โดยนายณัฏฐกิตติ์ เจียรนัย รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสมุทรสามัคคี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

การแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๓๘ รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง “ท่าโขลงเกมส์ ๒๐๒๔”

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เดินทางมาร่วมชมการแข่งขันและให้กำลังใจ นักกีฬาฟุตซอลรุ่นอายุ ๑๒ ปีหญิง การแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๓๘ รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง “ท่าโขลงเกมส์ ๒๐๒๔” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ สนามฟุตซอล โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑

พิธีเปิดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้ำและงานกาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๗

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายธนะโรจน์ พลพัฒนะภัสร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ร่วมพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้ำและงานกาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๗ โดยจัดงานตั้งแต่วันที่ ๑๖-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

การประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

นายณัฏฐกิตติ์ เจียรนัย รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามทั้ง ๑๔ ชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนและ กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้คณะกรรมการชุมชนได้นำเสนอปัญหาต่างๆภายในชุมชน ให้กับเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้นำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

 

พิธีส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๓๘ รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง “ท่าโขลงเกมส์ ๒๐๒๔”

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานครู พนักงานเทศบาล และนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมพิธีส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๓๘ รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง “ท่าโขลงเกมส์ ๒๐๒๔” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ สนามกีฬาในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียนในครั้งนี้ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ๔ ประเภท ประกอบด้วยกรีฑา แบดมินตัน เทเบิลเทนนิสและฟุตซอล รวมจำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ๘๕ คน

บทความ อื่นๆ ...


  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.