กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ประมวลภาพกิจกรรมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

โครงการการมีส่วนร่วมของสตรีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2019 เวลา 15:57 น.

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เปิดโครงการอบรมการมีส่วนร่วมของสตรีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยนางรจนา ชูสกุล รองปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจและหน้าที่ ตามพระราชญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช ๒๕๖๒ ซึ่งเทศบาลเมืองสมุทรสงครามถือว่าองค์กรสตรีนั้น เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนชุมชน ให้ก้าวไปข้าง หน้า จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของสตรีในยุคปัจจุบัน,เพื่อกระตุ้นให้สตรีได้มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,เพื่่อปลูกฝังให้สตรีมีจิตสำนึกและตระหนักรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาบรรยายให้ความรู้ตลอดการอบรม

alt

 

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๒

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2019 เวลา 15:54 น.

alt

 

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2019 เวลา 15:45 น.

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เปิดโครงการกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง โดยมีตัวแทนเยาวชนในเขตเทศบาล รวมทั้งผู้นำชุมชน ในด้านต่างๆของเทศบาล เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนะนำข้อมูลต่างๆ ให้กับเยาวชนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

alt

 

โครงการอบรมการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุให้ถูกต้องและทันสมัย ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองฯ

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2019 เวลา 15:40 น.

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานเปฺิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุให้ถูกต้องและทันสมัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยนางรจนา ชูสกุล รองปลัดเทศบาลเป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งกองสวัสดิการสังคมจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ,เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่สามารถนำไปพัฒนาใช้ในงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ,เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ สำหรับการอบรมในครั้งนี้นายอนิรุทย์ ตันติภัณฑ์รักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่ ตัวแทนชุมชนทั้ง ๑๔ ชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

alt

 

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ ๑๐ ในโอกาสเสด็จออกสีหบัญชร

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันอังคารที่ 07 พฤษภาคม 2019 เวลา 08:55 น.

นายธีรฉัตร์ ไทยเจริญ ประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ ๑๐ ในโอกาสเสด็จออกสีหบัญชร ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท

alt

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 7 จาก 70

สำรวจความเห็น

คุณพอใจ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ด้านใด
 

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทยQR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9