กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ประมวลภาพกิจกรรมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

โครงการอบรม เรื่อง การดำเนินการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2019 เวลา 16:09 น.

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรม เรื่อง การดำเนินการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยนางรจนา ชูสกุล รองปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งกองสวัสดิการสังคมจัดโครงการขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินการและเขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช),เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชมรมผู้สูงอายุเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ และได้ทราบถึงขั้นตอนวิธีการและเอกสารในการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ทั้งนี้ นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ บทบาทหน้าที่และภารกิจของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

alt

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป รุ่นที่ ๑๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม 2019 เวลา 16:03 น.

นางรจนา ชูสกุล รองปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายมนตรี จอมผา สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนและพนักงานในสังกัดเทศบาล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป รุ่นที่ ๑๒ จำนวน ๕๙ คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานเรื่อง "เทคนิคการบริหารจัดการงานธุรการสภา" ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

alt

 

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงษ์ชนูปถัมภ์)

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันศุกร์ที่ 12 กรกฏาคม 2019 เวลา 16:00 น.

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นกลวิธีในการควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดย นพ.สุทธิพงษ์ ศิริมัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน และให้ความรู้แก่ประชาชน นักเรียน และกลุ่มองค์กรในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน ซึ่งเทศบาลได้เดินรณรงค์ "เคาะประตูบ้านรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก" โดยใช้มาตรการ ๕ป. ๑ข. ปราบยุงลาย ได้แก่ "ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับ ปฏิบัติ และขัดล้างไข่ยุงลาย"

alt

 

โครงการพัฒนาเครือข่ายเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ รุ่นที่๒

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันศุกร์ที่ 05 กรกฏาคม 2019 เวลา 16:20 น.

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานปิดการอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ รุ่นที่ ๒ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาสและโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว จำนวน ๑๒๐ คน

alt

 

โครงการพัฒนาเครือข่ายเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันอังคารที่ 02 กรกฏาคม 2019 เวลา 13:37 น.

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยนางรจนา ชูสกุล รองปลัดเทศบาลเป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดโครงการนี้เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้โรงเรียนหาแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนในด้านต่างๆ ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน,เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้โรงเรียนเกิดการขยายเครือข่ายและส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด กระบวนการและเทคโนโลยี โดยบูรณาการเข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน,เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนชุมชนให้เกิดการมีส่วนร่วมพร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ สำหรับการจัดการอบรมในครั้งนี้ มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามทั้ง ๕ แห่ง และโรงเรียนกงหลีเจี้ยนหมิน จำนวนทั้งสิ้น ๑๓๓ คน

alt

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 7 จาก 72

สำรวจความเห็น

คุณพอใจ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ด้านใด
 

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทยQR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9