กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ประมวลภาพกิจกรรมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

โครงการ แม่กลองรวมพลัง ๑๐ วัน ฝังถังขยะเปียก ๑๐๐% เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ณ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2022 เวลา 15:39 น.

นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โดยนายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ แม่กลองรวมพลัง ๑๐ วัน ฝังถังขยะเปียก ๑๐๐% เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยมีเป้าหมายให้ทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ซึ่งในเขตเทศบาลมีเป้าหมาย ๔,๐๘๗ หลังคาเรือน พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามและคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนวัดใหญ่ด้วย

alt

 

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2022 เวลา 15:37 น.

alt

 

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและผู้ช่วยคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนสู่ความยั่งยืน” ณ ศาลาการเปรียญวัดประทุมคณาวาส

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2022 เวลา 15:29 น.

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานจ้าง คณะกรรมการชุมชน ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและผู้ช่วยคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมที่ ๔ “การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนสู่ความยั่งยืน” ณ ศาลาการเปรียญวัดประทุมคณาวาส โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ คือ ๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เพิ่มศักยภาพและวิสัยทัศน์ ในเรื่องการบริหารจัดการชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ศึกษาอัตลักษณ์ของหน่วยงานอื่นๆ ในการบริหารจัดการการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชน ๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท้องถิ่นอื่นๆ และนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชุมชนของตนเองได้ ๔. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนสู่ความยั่งยืน ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ให้ความอนุเคราะห์วิทยากรในการอบรมในครั้งนี้

alt

 

การฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยขั้นต้น ภายในสำนักงาน ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลเมือง

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2022 เวลา 16:27 น.

นายไชยนรินทร์ มาลามาศ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม นำพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เข้ารับการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยขั้นต้น ภายในสำนักงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ถังดับเพลิงเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ระบบอุปกรณ์ที่มีในสำนักงาน โดยวิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน ๕๐ คน ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

alt

 

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2022 เวลา 15:24 น.

นายไชยนรินทร์ มาลามาศ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยนายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยจัดการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยขั้นต้น ภายในสำนักงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ถังดับเพลิงเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ระบบอุปกรณ์ที่มีในสำนักงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน ๕๐ คน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

alt

 
บทความ อื่นๆ ...
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 8 จาก 148โทร. 034-766421
สำรวจความเห็น

คุณพอใจ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ด้านใด
 ผู้ชมขณะนี้

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9