TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese
 รูปภาพ พิธีเปิดการจัดการแข่งขัน ฟุตซอล "POMKAEW CUP ๒๐๒๓" ณ สนามโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว
เสาร์, 20 พฤษภาคม 2023
นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการแข่งขัน ฟุตซอล "POMKAEW CUP ๒๐๒๓" โดยนายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ การประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
พฤหัสบดี, 18 พฤษภาคม 2023
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายไชยนรินทร์ มาลามาศ รองนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วน สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชนทั้ง ๑๔ ชุมชน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ การประชาคมท้องถิ่นเพื่อพัฒนาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
จันทร์, 15 พฤษภาคม 2023
นายปรีดา ล้อเหล็กเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายธีรฉัตร์ ไทยเจริญ ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หน่วยงานต่างๆ ประธานชุมชน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ พิธีแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน ฟุตซอล "POMKAEW CUP 2023"
ศุกร์, 12 พฤษภาคม 2023
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงานและผู้ควบคุมทีม ร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน ฟุตซอล "POMKAEW CUP 2023"... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ กิจกรรม"ลงแขก ลงคลอง" ตามโครงการคืนน้ำใสให้คลองบ้านเรา ในพื้นที่คลองบางแก้ว
พฤหัสบดี, 11 พฤษภาคม 2023
นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรี พ.ต.อ.ศยาม อินทร์สุวรรณโณ... อ่านเพิ่มเติม...

       

       
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอก


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม

นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เยี่ยมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม พร้อมด้วย นางมณีรัตน์ พรหมเขียว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมทุรสงคราม นายภราดล รุ่งโรจน์ธีระ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม นางสาวดวงรัตน์ แก้วนิลกุล หัวหน้าสำนักปลัดฯและหัวหน้าส่วนราชการ เดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจ นายภาณุวัฒน์ แก้วไพหาญ พนักงานดับเพลิง ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ที่ได้รับบาดเจ็บ จากกรณีเหตุเพลิงไหม้ กุฏิสงฆ์ วัดป้อมแก้ว เมื่อวานนี้ โดยมีนายแพทย์ทองพูน แตงตาด รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ให้การต้อนรับ

alt

การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

นาเผด็จ บุญทรง รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

altaltaltalt

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดสมุทรสงคราม

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักและระบบป้องกันน้ำท่วม ชุมชนเมืองสมุทรสงคราม โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามให้การต้อนรับ ณ บริเวณริมเขื่อนท่าเรือแสงวณิช

altaltaltalt

โครงการ " Big Cleanining Day ถนนสวย สะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม "

นายไชยนรินทร์ มาลามาศ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการชุมชน อสม. อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ร่วมโครงการ " Big Cleanining Day ถนนสวย สะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม " โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บเศษกิ่งไม้แห้ง ขยะต่างๆ บริเวณสองข้างทางถนนบายพาสสารสาสน์

altaltaltalt

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามทั้ง ๒ แห่ง

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามทั้ง ๒ แห่ง

Attachments:
Download this file (img20230130_14582807.pdf)img20230130_14582807.pdf[ ]123 Kb

บทความ อื่นๆ ...


  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.