TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

รูปภาพ โครงการจัดงานวันวิชาการเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์)
เสาร์, 08 มิถุนายน 2024
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายธนะโรจน์ พลพัฒนภัสร์ รองนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วน ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานครู... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองชุมพร ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ
ศุกร์, 07 มิถุนายน 2024
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายธนะโรจน์ พลพัฒนภัสร์ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ประจำปี ๒๕๖๗
ศุกร์, 07 มิถุนายน 2024
นายธนะโรจน์ พลพัฒนภัสร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมพิธี “วันอานันทมหิดล”... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗
พฤหัสบดี, 06 มิถุนายน 2024
นายธนะโรจน์ พลพัฒนภัสร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
รูปภาพ ช่วยเหลือ นายวินัย สุนันท์ บ้านเลขที่ 81/14 ซอยชุมสายโทรศัพท์ ซอย 1 จากเหตุเพลิงไหม้
อังคาร, 04 มิถุนายน 2024
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนและพนักงาน ร่วมมอบเงินช่วยเหลือ นายวินัย สุนันท์ บ้านเลขที่ 81/14 ซอยชุมสายโทรศัพท์ ซอย 1... อ่านเพิ่มเติม...

       

       
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอกช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม

ขบวนแห่ ๑๒๓ ปี จังหวัดสมุทรสงคราม ขบวนที่ ๒ "ทวยราษฎร์ถวายพระพรชัย แซ่ซ้อง"

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานครู พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามและคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมขบวนแห่ ๑๒๓ ปี จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นขบวนที่ ๒ "ทวยราษฎร์ถวายพระพรชัย แซ่ซ้อง" จากถนนทางเข้าเมืองมายังศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

altaltaltaltalt

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล อบจ.สมุทรสงคราม

นายธนะโรจน์ พลพัฒนะภัสร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567 ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล อบจ.สมุทรสงคราม

alt

การอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ภายใต้โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นายณัฏฐกิตติ์ เจียรนัย รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ภายใต้โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยนายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาลเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดบริการอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย จึงได้จัดกิจกรรมการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ภายใต้โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สัมผัสอาหารในพื้นที่เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม มีความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยขับเคลื่อนสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ.2561 ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมภายใต้หลักสูตรมาตรฐานโดยกรมอนามัย
altaltalt
 

 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านพัสดุและการเบิกจ่ายงบประมาณ หัวข้อ "การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพัสดุและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567"

กองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านพัสดุและการเบิกจ่ายงบประมาณ หัวข้อ "การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพัสดุและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 41 คน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

altaltaltalt

การอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการ ภายใต้โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

นายณัฏฐกิตติ์ เจียรนัย รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการ ภายใต้โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยนายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาลเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการในพื้นที่เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม มีความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นไปตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ.2561

altaltaltalt

บทความ อื่นๆ ...


  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.