TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

รูปภาพ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณแฟลตตำรวจ หลังโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
พุธ, 26 มิถุนายน 2024
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายธนะโรจน์ พลพัฒนะภัสร์ รองนายกเทศมนตรี นายณัฏฐกิตติ์ เจียรนัย รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ โครงการมหกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
อังคาร, 25 มิถุนายน 2024
นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 พร้อมด้วยนายกรกฎ วงษ์สุวรรณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ การประชุม​สภา​เทศบาลฯ สมัยวิสามัญ ​ครั้ง​ที่ ​2 ประจำปี 2567 ณ หัองประชุมสภาเทศบาล​เมือง​สมุทร​สงคราม
อังคาร, 25 มิถุนายน 2024
นายธีรฉัตร์ ไทยเจริญ ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนและพนักงาน ร่วมการประชุม​สภา​เทศบาลฯ สมัยวิสามัญ ​ครั้ง​ที่ ​2 ประจำปี 2567... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3
อังคาร, 25 มิถุนายน 2024
นายณัฏฐกิตติ์ เจียรนัย รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ พิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ศุกร์, 21 มิถุนายน 2024
นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานนำขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ ทั้ง 144 ธง เคลื่อนขบวนมายังบริเวณสนามแข่งรถบีเรซ ตำบลนาโคก... อ่านเพิ่มเติม...

       

       
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอกช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

นายเศรษฐ์สิริ ลักขณาอุดมเลิศ เลขานุการนายกเทศมนตรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เก็บขยะมูลฝอยบริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม(หลังเก่า) ศาลหลักเมืองและสวนสุขภาพเทศบาลเมืองฯ ให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย

พิธีปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

นายณัฏฐกิตติ์ เจียรนัย รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมอบรม โดยมีนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองและกงหลีเจี้ยนหมิน 2 ระดับ คือ 1.ประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 230 คน อบรมวันที่ 18-19 มิ.ย. 67 ,2.มัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 150 คน อบรมวันที่ 20-21 มิ.ย. 67 ณ ห้องประชุมอาคาร ๔ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส
 

 

รับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 บริเวณพิธี จุดเขตแดนรอยต่อจังหวัดเพชรบุรี - สมุทรสงคราม ณ ร้านตุ๊กตาปราณี ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม รับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ต่อจากนายณัฎฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี จากนั้นเวลาประมาณ 14.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนำขบวนกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ เคลื่อนขบวนไปตามเส้นทางที่กำหนด บนถนนทางหลวง หมายเลข 35 ผ่านมายังบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม มาถึงหอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นจุดเก็บรักษาธงตราสัญลักษณ์ฯ รวมระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตร โดยนายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายเศรษฐ์สิริ ลักขณาอุดมเลิศ เลขานุการนายกเทศมนตรี เข้าร่วมกิจกรรม

มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กรุงเทพมหานคร ให้กับนายวินัย สุขนันท์และครอบครัว

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายธนะโรจน์ พลพัฒนะภัสร์ รองนายกเทศมนตรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กรุงเทพมหานคร ให้กับนายวินัย สุขนันท์และครอบครัว จากเหตุการไฟไหม้ บ้านเลขที่ 81/14 ซอยชุมสายโทรศัพท์ ซอย 1

การประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายณัฏฐกิตติ์ เจียรนัย รองนายกเทศมนตรี นายเศรษฐ์สิริ ลักขนาอุดมเลิศ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายธีรฉัตรร์ ไทยเจริญ ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนและพนักงาน ร่วมการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

บทความ อื่นๆ ...


  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.