TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese
 รูปภาพ การประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖
พฤหัสบดี, 07 กันยายน 2023
นายปรีดา ล้อเหล็กเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
รูปภาพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหว้ยใหญ่ จ.ชลบุรี ณ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส
พฤหัสบดี, 07 กันยายน 2023
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นายธนะโรจน์ พลพัฒนะภัสร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน นายวสันต์ ปรีดานันต์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและผู้ช่วยคณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๒ ณ โรงแรมโคโค่วิว
พุธ, 06 กันยายน 2023
นายณัฏฐกิตติ์ เจียรนัย รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงาน และคณะกรรมการชุมชนเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามทั้ง ๑๔ ชุมชน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ กิจกรรมรณรงค์เนื่องใน วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ณ ศาลาวัดป้อมแก้ว
อังคาร, 05 กันยายน 2023
นายณัฏฐกิตติ์ เจียรนัย รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนายาง จ.เพชรบุรี ณ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว
ศุกร์, 01 กันยายน 2023
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม... อ่านเพิ่มเติม...

       

       
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอก


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม

การแข่งขันกรีฑานักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬา อบจ.สมุทรสงคราม

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬา อบจ.สมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคกลาง ณ เทศบาลเมืองท่าโขลง จ.ปทุมธานี และระดับประเทศ ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด สำหรับการแข่งขันในวันนี้ แบ่งเป็นประเภทลู่และลาน ทั้งหมด ๗ รุ่น คือ รุ่นอนุบาล,รุ่นอายุ ๘ ปี,รุ่นอายุ ๑๐ ปี,รุ่นอายุ ๑๒ ปี,รุ่นอายุ ๑๔ ปี,รุ่นอายุ ๑๖ ปีและรุ่นอายุ ๑๘ ปี รวมการแข่งขันทั้งหมด ๘๓ รายการ และมีการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์ประเภทต่างๆ ทั้งนี้ขอขอบคุณ อบจ.สมุทรสงคราม ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดการแข่งขันและวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ให้ความอนุเคราะห์กรรมการและเจ้าหน้าที่ตัดสิน
altaltaltalt
 

 

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายธีรฉัตร์ ไทยเจริญ ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

altaltaltalt

งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้ำและงานกาชาดจังหวัดสมุทรสงคาม ประจำปี ๒๕๖๖

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้ำและงานกาชาดจังหวัดสมุทรสงคาม ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยเทศบาลเมืองสมุทรสงครามได้อัญเชิญองค์หลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ร่วมขบวนแห่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมทั้งนางรำจากโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วและชมรมบาสโลบเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ออกจากบริเวณลานหน้าวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ไปยังศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

altaltaltalt

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๑

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๒

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

บทความ อื่นๆ ...


  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.