กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ประมวลภาพกิจกรรมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

การประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันพุธที่ 20 กรกฏาคม 2022 เวลา 14:41 น.

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน สมาชิกสภาเทศบาลและตัวแทนจาก ๑๔ ชุมชน เข้าร่วมประชุม เพื่อนำเสนอปัญหาให้หน่วยงานต่างๆได้รับทราบและดำเนินการแก้ไขต่อไป

alt

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันอังคารที่ 12 กรกฏาคม 2022 เวลา 15:16 น.

นายเผด็จ บุญทรง รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม นายไชยนรินทร์ มาลามาศ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงครามพร้อมด้วยนายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล.นายศุภโชค อินทรเรือง รองปลัดเทศบาล นางสาวดวงรัตน์ แก้วนิลกุล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล.หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี ที่ได้นำคณะนักศึกษาหลักสูตรนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ ๙ จำนวน ๕๙ คน เข้าศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการทำงานและงานในหน้าที่ของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับ เรื่อง "การบริหารจัดการงานด้านสาธารณภัยอย่างทันเหตุการณ์" โดยมีทีมงานวิทยากรครูฝึกงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

alt

 

กิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันจันทร์ที่ 11 กรกฏาคม 2022 เวลา 15:12 น.

นายไชยนรินทร์ มาลามาศ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายศุภโชค อินทรเรือง รองปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนเอกชัยและชุมชนซอยชุมสายโทรศัพท์

alt

 

กิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันจันทร์ที่ 11 กรกฏาคม 2022 เวลา 11:07 น.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริเวณชุมชนวัดธรรมนิมิตและชุมชนบางจะเกร็ง ๑

alt

 

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันจันทร์ที่ 11 กรกฏาคม 2022 เวลา 16:01 น.

นายธีรฉัตร์ ไทยเจริญ ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติทุกญัตติ โดยมีนายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

alt

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 9 จาก 144โทร. 034-766421
สำรวจความเห็น

คุณพอใจ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ด้านใด
 ผู้ชมขณะนี้

เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9