กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ประมวลภาพกิจกรรมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

กิจกรรมอบรมโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2019 เวลา 13:27 น.

นางรจนา ชูสกุล รองปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเป็นประธานเปิดโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ซึ่งกองสาธารณสุขได้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสุขาภิบาลอาหาร และมีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดี ตลอดจนเพื่อรับรองมาตรฐานของร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหารและประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคสามารถเลือกบริโภคอาหารจากสถานที่จำหน่ายอาหารที่ปลอดภัย โดยกำหนดแผนดำเนินงานระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยในวันนี้เป็นการจัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร จากนั้นจะดำเนินการตรวจประเมินระหว่างวันที่ ๑-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ต่อไป

alt

 

กิจกรรมลงแขกลงคลอง บริเวณคลองบางแก้ว

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2019 เวลา 16:24 น.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ดำเนินการพัฒนา หลังจากรับฟังความคิดเห็นของประชาชนชุมชนชุมสายและชุมชนป้อมแก้ว พื้นที่เป้าหมายพัฒนาคือคลองบางแก้ว ระหว่าง ๒ ชุมชน โดยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตัดกอจากและเก็บขยะที่คลองบางแก้ว บริเวณหลังโบสถ์วัดป้อมแก้ว ตัดต้นจากและต้นลำพู จากนั้นในวันที่ ๒๑ - ๒๓ พ.ค.๒๕๖๒ จะใช้อวนล้อมขยะในคลองบางแก้ว บริเวณสะพานถนนบายพาสหลังโรงเรียนอนุบาล

alt

 

พิธีตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุม อบจ.สมุทรสงคราม

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันอังคารที่ 04 มิถุนายน 2019 เวลา 10:09 น.

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนและพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๔๑ รูปถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

alt

 

โครงการการมีส่วนร่วมของสตรีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2019 เวลา 15:57 น.

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เปิดโครงการอบรมการมีส่วนร่วมของสตรีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยนางรจนา ชูสกุล รองปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจและหน้าที่ ตามพระราชญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช ๒๕๖๒ ซึ่งเทศบาลเมืองสมุทรสงครามถือว่าองค์กรสตรีนั้น เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนชุมชน ให้ก้าวไปข้าง หน้า จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของสตรีในยุคปัจจุบัน,เพื่อกระตุ้นให้สตรีได้มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,เพื่่อปลูกฝังให้สตรีมีจิตสำนึกและตระหนักรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาบรรยายให้ความรู้ตลอดการอบรม

alt

 

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๒

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2019 เวลา 15:54 น.

alt

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 9 จาก 72

สำรวจความเห็น

คุณพอใจ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ด้านใด
 

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 27 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หน่วยงานภาครัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทยQR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9