กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ประมวลภาพกิจกรรมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๕ ณ อาคารกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2022 เวลา 10:22 น.
นายเกียรติกุล บุญพิทักษ์รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายเศรษฐ์สิริ ลักขณาอุดมเลิศ เลขานุการนายกเทศมนตรี นำพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า งานวันข้าราชการพลเรือน และพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๕ ณ อาคารกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
alt

 

 

รับประกาศเกียรติคุณ โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ "อุบัติภัยหมู่ทางน้ำ"

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันพุธที่ 30 มีนาคม 2022 เวลา 16:17 น.

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณ โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ "อุบัติภัยหมู่ทางน้ำ" โดยนายเผด็จ บุญทรง รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

alt

 

พิธีรับพระบัญชา เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรณายก แต่งตั้งพระสมุทรวชิรโสภณ(ประโยค๑-๒, น.ธ.เอก,พธ.ด.) ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร พระอารามหลวง ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2022 เวลา 16:15 น.

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น. นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีรับพระบัญชา เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรณายก แต่งตั้งพระสมุทรวชิรโสภณ(ประโยค๑-๒, น.ธ.เอก,พธ.ด.) ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร พระอารามหลวง ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

alt

 

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและผู้ช่วยคณะกรรมการองค์กรพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ “การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิสตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรี”

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2022 เวลา 16:12 น.

นายเผด็จ บุญทรง รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงครามเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและผู้ช่วยคณะกรรมการองค์กรพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ “การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิสตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรี” โดยนายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาลฯเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม คือ ๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิสตรี และมีความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน สามารถปกป้องสิทธิอันชอบธรรมของตนได้ ๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีโอกาสซักถาม อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นของสตรีในชุมชน ๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ ความเข้าใจ ไปเผยแพร่ต่อให้กับคนในชุมชนและประชาชนทั่วไปได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

alt

 

พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองสมุทรสงคราม สมโภช ๑๒๑ ปี จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2022 เวลา 12:08 น.

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองสมุทรสงคราม สมโภช ๑๒๑ ปี จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๕ รูป พร้อมพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์และประกอบพิธีพราหมณ์ พิธีบวงสรวงขออนุญาตสร้างองค์พระหลักเมืองสมุทรสงคราม เหรียญจำปีสมโภช ๑๒๑ สมุทรสงคราม ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม

alt

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 9 จาก 131โทร. 034-766421
สำรวจความเห็น

คุณพอใจ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ด้านใด
 ผู้ชมขณะนี้

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9