TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese
 รูปภาพ การประชุมคณะกรรมการชุมชนเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อังคาร, 14 มีนาคม 2023
นายไชยนรินทร์ มาลามาศ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชนเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ โครงการส่งเสริมวินัยและคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
อังคาร, 07 มีนาคม 2023
นายเผด็จ บุญทรง รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมวินัยและคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยนายศุภโชค อินทรเรือง รองปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ พิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถหลังใหม่วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ณ มณฑลพิธีวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
เสาร์, 04 มีนาคม 2023
นายสมชาย ตันประสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ พิธีเปิดป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
เสาร์, 04 มีนาคม 2023
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถระสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ กิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณลานจอดรถวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
ศุกร์, 03 มีนาคม 2023
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สามชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงานในสังกัดเทศบาล คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก... อ่านเพิ่มเติม...

       

       
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอก


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม

วันยุทธหัตถี ประจำปี ๒๕๖๖ ณ หอประชุม อบจ.สมุทรสงคราม

เนื่องในพิธีวันยุทธหัตถี ประจำปี ๒๕๖๖ เทศบาลเมืองสมุทรสงครามโดยนายไชยนรินทร์ มาลามาศ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุม อบจ.สมุทรสงคราม

alt

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖ ณ หอประชุม อบจ.สมุทรสงคราม

เนื่องในพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖ เทศบาลเมืองสมุทรสงครามโดยนายศุภโชค อินทรเรือง รองปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุม อบจ.สมุทรสงคราม

alt

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานจ้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีการแสดงของนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล การเล่นเกมส์ชิงรางวัล การจับรางวัลต่างๆ ซึ่งเทศบาลเมืองสมุทรสงครามต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ร่วมมอบของรางวัลและนำอาหารมาเลี้ยง สำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในปีนี้

altaltaltalt

โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

นายเผด็จ บุญทรง รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นายเศรษฐ์สิริ ลักขณาอุดมเลิศเลขานุการนายกเทศมนตรี พ.ต.อ.ธงชัย เนตรสขาวัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม พ.ต.อ.สยาม อินทร์สุวรรณ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม น.ส.ณัฐพร อรรถวิวรรธน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว คณะครูและญาติ ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีพระครูสมุทรวุฒิคุณ เจ้าอาวาสวัดป้อมแก้ว เป็นพระพระอุปัชฌาย์ ณ อุโบสถวัดป้อมแก้ว

altaltaltalt

โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการร่วม(พิธีปลงผม) โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการจำนวน ๓ คน ได้แก่นายประภพ ประเสริฐศิล เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,นายสามารถ เกตุสาย เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,นายเอกชัย แย้มบางยาง เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ อาคารอเนกประสงค์ ๔ ชั้น วัดเพชรสมุทรวรวิหาร

altaltaltalt

บทความ อื่นๆ ...


  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.