กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแนะนำ

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ประมวลภาพกิจกรรมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๓/๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2022 เวลา 15:43 น.

alt

 

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม มอบโล่เกียรติคุณให้แก่บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2022 เวลา 10:37 น.
เทศบาลเมืองสมุทรสงครามโดยนายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม มอบโล่เกียรติคุณให้แก่บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ๑.น.ส.วราภรณ์ ชลานนท์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต,๒.น.ส.วิบูลย์ศรี อินทรสุนทร ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว,๓.นางศิรดา ชิวขนาน ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร,๔.นายประพัฒน์ อิ่มบรรจง คนงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,๕.นายสม สุขประสิทธิ์ คนงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
alt

 

 

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม มอบรางวัลบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2022 เวลา 10:32 น.
เทศบาลเมืองสมุทรสงครามโดยนายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม มอบรางวัลบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ๑.นางอโณชา แก้วมรกต ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์,๒.นายวัชรภณ เผื่อนบุษบง นิติกรชำนาญการ สำนักปลัดเทศบาล,๓.นายปรินทร พรามสุภา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ,๔.นายชานนท์ ธนุรเวท นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
alt

 

 

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม มอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2022 เวลา 10:26 น.
นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม มอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ๑.นายบุญรักษ์ เนื้อนุ่ม นายช่างไฟฟ้าอาวุโส กองช่าง,๒.นางกอบกุล วรทัศน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กองการศึกษา,๓.นาณฎฐวรรษ บุญนิ่ม หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต้งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่,๔.นางหทัยชนก อินทรสมหวัง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน,๕.น.ส.อาภาพร อุยวรรณัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กองคลัง
alt
 
 

นายสมชาย ตันประเสริฐ มอบรางวัลผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเทศบาล ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2022 เวลา 10:24 น.
นายสมชาย ตันประเสริฐ มอบรางวัลผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเทศบาล ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ๑.นางเพ็ญศิริ ปานรักษา ประธานชมรมตลาดสดเทศบาลเมือง,๒.นายทองธวัช มีกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ/คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ,๓.นายมานพ จันทร์ฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ/สื่อมวลชน,๔.นางสุมาลี ปานแปลก รองประธานชุมชนวัดประทุมคณาวาส
alt

 

 
บทความ อื่นๆ ...
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 148โทร. 034-766421
สำรวจความเห็น

คุณพอใจ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ด้านใด
 ผู้ชมขณะนี้

เรามี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557-2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-6416-9