TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

รูปภาพ การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ประจำเดือนเมษายน 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
พฤหัสบดี, 04 เมษายน 2024
นายธนะโรจน์ พลพัฒนะภัสร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ประจำเดือนเมษายน 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
รูปภาพ การประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
พุธ, 03 เมษายน 2024
นายธีรฉัตร์ ไทยเจริญ ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน
อังคาร, 02 เมษายน 2024
นายณัฏฐกิตติ์ เจียรนัย รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบวงสรวงหลักเมืองสมุทรสงคราม เนื่องในงานสมโภชหลักเมือง และทำบุญเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ครบรอบ 123 ปี จังหวัดสมุทรสงคราม
อังคาร, 02 เมษายน 2024
นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบวงสรวงหลักเมืองสมุทรสงคราม เนื่องในงานสมโภชหลักเมือง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ขบวนแห่ ๑๒๓ ปี จังหวัดสมุทรสงคราม ขบวนที่ ๒ "ทวยราษฎร์ถวายพระพรชัย แซ่ซ้อง"
อังคาร, 02 เมษายน 2024
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานครู พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง... อ่านเพิ่มเติม...

       

       
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอกช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม

พิธีเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงาน พนักงานครู พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมพิธีเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

altaltalt

พิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน "ผ้าลายสิริวชิราภรณ์" "ผ้าลายชบาปัตตานี" และเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน "Sustainable Fashion:แฟชั่นแห่งความยั่งยืน" ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

นายธนะโรจน์ พลพัฒนะภัสร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม และนายณัฏฐกิตติ์ เจียรนัย รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ร่วมพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน "ผ้าลายสิริวชิราภรณ์" "ผ้าลายชบาปัตตานี" และเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน "Sustainable Fashion:แฟชั่นแห่งความยั่งยืน" ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

altaltalt

โครงการอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลสำหรับเด็กในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่

นายธนะโรจน์ พลพัฒนะภัสร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลสำหรับเด็กในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โดยพ.จ.อ.ศุภโชค อินเรือง รองปลัดเทศบาลเป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลสำหรับเด็กในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามครั้งนี้ กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กอายุระหว่าง 7-15 ปี จำนวน 40 คน เข้าร่วมฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2567 โดยอบรมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 14.00-16.00 น. ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่

altaltaltalt

การประชุมคณะกรรมการชุมชนเดือนมีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

นายณัฏฐกิตติ์ เจียรนัย รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชนเดือนมีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน คณะกรรมการชุมชนทั้ง 14 ชุมชน เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอปัญหาต่างๆให้กับเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม นำไปแก้ไขต่อไป

altaltalt

พิธีทำบุญสำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ๙ รูป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงาน พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาล คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีทำบุญสำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ๙ รูป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

altaltaltalt

บทความ อื่นๆ ...


  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.