TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese
 รูปภาพ โครงการ " Big Cleanining Day ถนนสวย สะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม "
อังคาร, 31 มกราคม 2023
นายไชยนรินทร์ มาลามาศ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการชุมชน อสม.... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่องการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active learning)
เสาร์, 28 มกราคม 2023
นายเผด็จ บุญทรง รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่องการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดกิ่งไม้ ตัดกอจาก เก็บเศษกิ่งไม้แห้ง บริเวณคลองบางแก้ว ด้านหลังโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
จันทร์, 23 มกราคม 2023
นายไชยนรินทร์ มาลามาศ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กองช่าง ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดกิ่งไม้ ตัดกอจาก... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙๙ รูป ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูปถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ บริเวณลานจอดรถวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
พฤหัสบดี, 19 มกราคม 2023
นายเผด็จ บุญทรง รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายไชยนรินทร์ มาลามาศ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงาน... อ่านเพิ่มเติม...

       

       
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอก


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม

โครงการ " Big Cleanining Day ถนนสวย สะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม "

นายไชยนรินทร์ มาลามาศ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการชุมชน อสม. อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ร่วมโครงการ " Big Cleanining Day ถนนสวย สะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม " โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บเศษกิ่งไม้แห้ง ขยะต่างๆ บริเวณสองข้างทางถนนบายพาสสารสาสน์

altaltaltalt

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามทั้ง ๒ แห่ง

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามทั้ง ๒ แห่ง

Attachments:
Download this file (img20230130_14582807.pdf)img20230130_14582807.pdf[ ]123 Kb

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่องการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active learning)

นายเผด็จ บุญทรง รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่องการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active learning) โดยมี น.ส.นันทิชา ชูเชื้อ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีบุคลกรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ แก่ผู้เรียน,เพื่อให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning ,ได้เห็นประโยชน์และตระหนักในการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ,สามารถจัดทำข้อตกลงในการทำ(PA) ตามหลักเกณฑ์และวิธีประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

altaltaltalt

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการที่ปรึกษาและผู้ช่วยคณะกรรมการองค์กรพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองสมุทรสงครามประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการที่ปรึกษาและผู้ช่วยคณะกรรมการองค์กรพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองสมุทรสงครามประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๑ เรื่องการดำเนินงานเพื่อพัฒนาบทบาทสตรี โดยนายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาลเป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน พนักงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ณ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต

altaltaltalt

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดกิ่งไม้ ตัดกอจาก เก็บเศษกิ่งไม้แห้ง บริเวณคลองบางแก้ว ด้านหลังโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

นายไชยนรินทร์ มาลามาศ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กองช่าง ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดกิ่งไม้ ตัดกอจาก เก็บเศษกิ่งไม้แห้ง บริเวณคลองบางแก้ว ด้านหลังโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

altaltaltalt

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.