TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

รูปภาพ โครงการจัดงานวันวิชาการเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์)
เสาร์, 08 มิถุนายน 2024
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายธนะโรจน์ พลพัฒนภัสร์ รองนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วน ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานครู... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองชุมพร ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ
ศุกร์, 07 มิถุนายน 2024
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายธนะโรจน์ พลพัฒนภัสร์ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ประจำปี ๒๕๖๗
ศุกร์, 07 มิถุนายน 2024
นายธนะโรจน์ พลพัฒนภัสร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมพิธี “วันอานันทมหิดล”... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗
พฤหัสบดี, 06 มิถุนายน 2024
นายธนะโรจน์ พลพัฒนภัสร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
รูปภาพ ช่วยเหลือ นายวินัย สุนันท์ บ้านเลขที่ 81/14 ซอยชุมสายโทรศัพท์ ซอย 1 จากเหตุเพลิงไหม้
อังคาร, 04 มิถุนายน 2024
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนและพนักงาน ร่วมมอบเงินช่วยเหลือ นายวินัย สุนันท์ บ้านเลขที่ 81/14 ซอยชุมสายโทรศัพท์ ซอย 1... อ่านเพิ่มเติม...

       

       
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอกช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน

QR Code
ทม.สมุทรสงคราม

โครงการจัดงานวันวิชาการเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์)

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายธนะโรจน์ พลพัฒนภัสร์ รองนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วน ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานครู และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมโครงการจัดงานวันวิชาการเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) โดยมีการจัดการประกวดแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการของนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามทั้ง ๕ แห่ง แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ คือ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคกลาง ณ จังหวัดกาญจนบุรี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองชุมพร ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายธนะโรจน์ พลพัฒนภัสร์ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงานและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมให้การต้อนรับนางมณีพรรณ นาคะวัจนะ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองชุมพร นางวราคณา สรรเสริญ ผอ.โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองชุมพรและคณะ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกับชมรมผู้สูงอายุชุมชนเอกชัย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ

วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ประจำปี ๒๕๖๗

นายธนะโรจน์ พลพัฒนภัสร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมพิธี “วันอานันทมหิดล” วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ประจำปี ๒๕๖๗ ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

นายธนะโรจน์ พลพัฒนภัสร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

ร่วมแสดงความยินดีกับกับนายบุญชู บัวสด ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานพนักงานจ้าง ร่วมให้การต้อนรับนายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมืองและคณะ ในโอกาสเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับกับนายบุญชู บัวสด ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 50

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1


  


 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร : 0-3476-6416-9,  โทรสาร 0-3476-6427
E-mail : saraban@smsk-city.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 123-126
กองการเจ้าหน้าที่ : 201-202

กองคลัง: 141-146
กองช่าง : 161-163
กองการศึกษา  : 171-178

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 151-153
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 191-194

กองสวัสดิการสังคม  : 181-183
สถานธนานุบาล
(โรงรับจำนำ): 0-3476-6428
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย (ดับเพลิง) : 0-3471-0188
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล : 0-3470-1292
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพระครูอุดมสมุทรคุณ  : 0-3473-6066
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทพเจ้ากวนอู : 0-3471-2029

 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2557- 2566 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.